Pilot ‘Wonen met gemak’ voor senioren in wijk West 1

Foto:

De komende jaren komen er steeds meer ouderen. Tot 2040 stijgt het aantal 65-plussers van 3,1 miljoen naar 4,8 miljoen. Het aantal alleenwonende 65-plussers verdubbelt bijna naar 1,8 miljoen en het aantal 90-plussers zal verdrievoudigen naar 340.000.

Intussen zijn de bejaardentehuizen gesloten en verwacht de overheid dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar met het ouder worden merken veel mensen dat ze thuis minder goed uit de voeten kunnen. Het wonen kan daardoor minder comfortabel en veilig worden. Met kleine aanpassingen kunt u dit al flink verbeteren. De Seniorenraad Dongen (SRD), waarin ook de KBO Dongen, de SWOD en SOBG (’s Gravenmoer) zitting heeft, heeft het initiatief genomen om senioren voorlichting en advies te geven over het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We noemen dat het project Wonen met Gemak (WMG). Het project wordt samen met de gemeente Dongen, met de woningbouwvereniging Casade en met het projectbureau WMG uitgevoerd.

Pilotproject in West 1
We zijn nu gestart met een pilotproject en dat doen we in de wijk West 1. Alle 65-plussers in deze wijk zijn intussen schriftelijk uitgenodigd om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen in de ontmoetingsruimte Europlus aan de Dunantstraat 28. Er worden aparte bijeenkomsten gehouden voor senioren in een koopwoning en in een huurwoning. U krijgt dan voorlichting over allerlei mogelijkheden en maatregelen die u kunt nemen en welke materialen, hulpmiddelen en ondersteuning u kunt krijgen.

Vervolgens kunt u ook gebruik maken van een gratis woonscan. Samen met een woonadviseur loopt u dan door uw woning en wordt gekeken welke obstakels er zijn en hoe die aangepakt kunnen worden. Na afloop krijgt u een verslag met diverse tips. De gratis woonscan wordt u aangeboden door de gemeente. Het pilotproject wordt na afloop geëvalueerd. Onderzocht wordt dan ook welke mogelijkheden er zijn om Wonen met Gemak ook in andere wijken te organiseren.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Dat is heel eenvoudig. Bij elke uitnodigingsbrief zit een antwoordkaart waarmee u zich kunt aanmelden voor de informatiebijeenkomst en/of voor de woonscan. De bijeenkomsten zullen worden gehouden in januari 2020. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U kunt ook een email sturen naar [email protected] . Als u zich aanmeldt zal een medewerker van het projectbureau contact met u opnemen.

Nog vragen?
Voor vragen kunt u bellen naar telefoonnummer 06 83966100. Veel informatie staat ook op de website www.wonenmetgemak.nl.  De SRD, de gemeente Dongen, Casade en het projectbureau WMG ontvangen u graag op een van onze bijeenkomsten.

Reacties