Mening CDA over het TUF dossier: “de coalitiepartijen zijn kritiekloos….verbazingwekkend.”

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden

Mening CDA over het TUF dossier
Het College reageerde tijdens het door het CDA en D66 aangevraagde interpellatiedebat dat ‘achteraf gezien misschien andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden. We hadden meer voortvarend kunnen handelen bij de eerste dwangsom en we hadden een hogere dwangsom kunnen opleggen’. Hoewel in een eerder stadium de coalitie partijen nog kritisch waren, was dit tijdens de laatste vergadering geenszins het geval. Dat de coalitiepartijen het College willen beschermen is wellicht te verwachten, maar dat ze tijdens de vergadering kritiekloos waren over het TUF dossier verbaasde ons zeer.

Geen lering willen trekken
Na 3 jaar is de gemeente over gegaan tot last onder bestuursdwang. Een belangrijke en noodzakelijke stap uit het traject dat al sinds 2015 de aandacht heeft van de gemeenteraad. Er zijn meer dan genoeg aanleidingen geweest waarop er alle alarmbellen af hadden moeten gaan. Zo heeft de belangenvereniging al in 2015 een brandbrief gestuurd met daarin het verzoek tot handhaving en hebben zowel omwonenden als gemeenteraadsleden meerdere keren aan de bel getrokken. Wij constateren dat de gemeente Dongen te lang uitgegaan is van de goede bedoelingen van het betreffende bedrijf. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen wilden het CDA, D66 en de Ouderenpartij een onafhankelijk onderzoek om het proces van vergunningverlening en handhaving te optimaliseren. Hiertoe waren de VVD, PvdA en de Volkspartij Dongen niet bereid.

(Financiële) gevolgen
De Gemeente Dongen moet haar kop niet in het zand steken en struisvogelpolitiek bedrijven. De financiële situatie van de gemeente Dongen zal, indien de Gemeente opdraait voor de te maken kosten, in zwaar weer komen. Samen met de D66 en de Ouderenpartij dienden wij een motie in om een inschatting van het financiële risico te maken en tot die tijd nieuwe investeringen waarvoor nog geen onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan ‘On Hold’ te zetten. Ook nu bleken de PvdA , VVD, VPD deze motie niet te steunen.

Namens de CDA Fractie
Annemarie van Eenennaam (fractievoorzitter)
Andre Vonk (Dongen)
Koenraad van Eersel (’s Gravenmoer)

Bekijk ook de reactie van D66

Reacties

article
101720
Ingezonden Mening CDA over het TUF dossier Het College reageerde tijdens het door het CDA
https://dongen.nieuws.nl/dn-ham-vandaag/20181031/mening-cda-tuf-dossier-coalitiepartijen-kritiekloos-verbazingwekkend/
2018-10-31T19:37:37+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/31193733/cdafractie1.jpg
D'n Ham Vandaag