Straten ’s Gravenmoer gaan flink op de schop

Foto:

In de jaren tot 2028 worden de doorgaande straten in ’s Gravenmoer flink aangepakt. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst kregen de inwoners van ’s Gravenmoer woensdagavond uitleg over de aanpak van het proces

Doelstelling van het plan is om in overleg  met alle belanghebbenden in het dorp samen te komen tot maatregelen die de leefbaarheid en verkeersveiligheid in ’s Gravenmoer versterken. “Er is dus nog geen uitgewerkt plan” zegt Gertjan Hanckmann, verkeerskundige van Bureau Kragten, dat het proces begeleidt. “Het is de bedoeling dat we samen met de belanghebbenden en de klankbordgroep de kaders en principes vaststellen, waarna we het vervolgtraject  per deelgebied gezamenlijk gaan uitwerken.”

Vast staat dat de Hoofdstraat als eerste aan de beurt komt. “De planning is dat het College dit jaar nog een besluit neemt over de principevoorstellen. Daarna volgt het ontwerpen, voorbereiden en aanbesteden. De realisatie zal dan plaatsvinden in de periode maart -juli 2020” aldus wethouder van verkeer Rolf Vullings. “Daarna volgen de andere straten. In 2028 moeten alle toegangs – en doorgaande wegen in ’s Gravenmoer een  opknapbeurt hebben gekregen.”

Voor de eerste fase, de renovatie van de Hoofdstraat, wordt een bedrag van ruim 700.000 euro uitgetrokken. “Het is eigenlijk wel een uniek traject” zegt wethouder Vullings. “het komt vanuit de inwoners van ’s Gravenmoer zelf. Zij hebben  de politiek ervan  overtuigd dat er iets moet gebeuren.” Hanckmann vult aan: “’s Gravenmoer is een 30 km zone, maar dat is vaak niet te merken want er wordt echt hard gereden. Daarnaast rijdt er ook heel wat landbouwverkeer, vrachtverkeer en fietsers. De inwoners hebben zelf aan de bel getrokken met de vraag om er iets aan te doen, want het levert vele onveilige situaties op.  De insteek is om het zo in te richten dat de snelheid teruggedrongen wordt en er ruimte is voor iedere weggebruiker om veilig deel te nemen aan het verkeer. Van de maatregelen moet een stimulans uitgaan voor weggebruikers om zich als gast te gedragen.”

Bureau Kragten heeft voorbeelden en ideeën genoeg om samen met de mensen van de klankbordgroep tot de gepaste maatregelen en aanpassingen te komen. “Daar gaan we ons de komende tijd over buigen. We blijven in overleg met de belanghebbenden. Belangrijkste is dat er nu in ieder geval duidelijk is dat er concreet iets gaat gebeuren op het gebied van de verkeersveiligheid in ’s Gravenmoer.”

 

 

 

Reacties