D66: ”Het interpellatiedebat over TUF was geen debat”

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden door D66 Dongen

Vraagtekens bij het TUF dossier
Het interpellatiedebat over TUF was geen debat maar een vraag- en antwoordspel. De belangrijkste vragen liggen er echter nog steeds: Wie draait er op voor de kosten? Wat zijn de risico’s? Is het allemaal goed gelopen? Wat kunnen we leren om het beter te doen? Hoe goed worden onze inwoners geïnformeerd over milieuzaken?

Is het allemaal goed gelopen?
Laten we beginnen met het antwoord van het college dat alles verlopen is zoals het moet. Wij denken dat het in dit geval gelopen is zoals het kan en dat is een wezenlijk verschil. In de beantwoording van onze vragen wordt aangehaald dat er binnen de bestuurlijke afwegingsruimte is gehandeld. Diezelfde bestuurlijke ruimte had gebruikt kunnen worden om anders op te treden. Sterker nog in de eigen handhavingsstrategie van de gemeente worden de mogelijkheden om eerder door te pakken expliciet genoemd.

Wat kunnen we leren?
Het doel van onze kritische vragen was om van de casus te kunnen leren. D66 Dongen denkt dat de vergunningverlening en handhaving beter kunnen. Dit was een uitgelezen kans om te reflecteren en te verbeteren. Vandaar dat wij samen met het CDA en de Ouderenpartij een onafhankelijk onderzoek wilden. Niet om het college aan te vallen, maar juist om het in de toekomst beter te kunnen doen. Het is ook een taak van de raad om de kwaliteit te bewaken. Daarom hadden wij verwacht dat de coalitie hier ook achter zou staan, dit was helaas niet zo.

Hoe verloopt de informatievoorziening?
Een punt waarin wij denken dat de kwaliteit van de gemeente verbeterd kan worden, is de informatievoorziening. Op de vraag over het actief verstrekken van milieu informatie is het antwoord dat de gemeente Dongen er tot nog toe nog niet in is geslaagd om dat te doen! Dat terwijl het actief verstrekken van milieu informatie al sinds 2005 een wettelijk verplichte taak is van de gemeente. Wel is gezegd dat alle informatie op te vragen is. Heel bijzonder, want dan moet je als inwoner eerst weten wat er speelt om informatie op te kunnen vragen. Het antwoord eindigt met de opmerking dat het college wel bereid is te onderzoeken wat nodig en mogelijk is. Dit ging volgens ons niet ver genoeg en daarom dienden wij samen met het CDA en de Ouderenpartij een motie in. Tot onze verbazing werd deze motie niet gesteund door de coalitie, die het prima vond zoals het nu is.

Risico’s en kosten?
Naast de vragen over het proces spelen de kosten en de risico’s ook een belangrijke rol. Op de vraag wie er gaat opdraaien voor die kosten geeft de burgemeester als antwoord dat de inzet er op gericht blijft om kosten voor de gemeente te vermijden. En dat de overtreder, TUF Recycling BV, zelf zal moeten betalen. Dit is een logische inzet, maar hierbij moet wel rekening gehouden worden met de reële kans dat TUF zelf niet kan betalen. Dit zorgt naast de milieu risico’s ook voor een financieel risico voor de gemeente Dongen. Dit is een risico dat verregaande gevolgen kan hebben voor de financiële situatie van de gemeente, die er toch al niet rooskleurig voor staat.

Hoe verder?
D66 Dongen zal zich blijven inzetten om de kwaliteit te waarborgen. Wij blijven dit dossier scherp in de gaten houden. Daarnaast willen we kijken naar de opzet van het interpellatie debat. Het is nu een vraag en antwoordspel waarbij geen ruimte is voor debat, terwijl dat nu net interessant is voor de raad, maar vooral ook voor de inwoners. Al met al was het een avond met een open einde, waarbij de tijd zal leren hoe het verder afloopt.

Namens de fractie van D66, Marieke Schouten

Bekijk ook de reactie van het CDA

Reacties

article
101716
Ingezonden door D66 Dongen Vraagtekens bij het TUF dossier Het interpellatiedebat over TUF was geen
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181031/d66-interpellatiedebat-tuf-was-geen-debat/
2018-10-31T14:51:07+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/05191018/tuf18.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws