Vacatures

Stichting SeniorenRaadDongen (SRD) zoekt een nieuwe VOORZITTER

Foto:

De Stichting SeniorenRaadDongen (SRD) zoekt een nieuwe

VOORZITTER

Door vergrijzing en door het steeds ouder worden van senioren maken zij een groeiend deel uit van onze samenleving. Hun rol wordt daardoor steeds prominenter. Tegelijkertijd gaan de maatschappelijke ontwikkelingen die voor senioren van belang zijn snel. Op het gebied van huisvesting, (digitale) informatieverstrekking, inkomen, mobiliteit, zorg etc. verandert er veel. Dat raakt direct de levensomstandigheden van senioren. Het is daarom van groot belang dat hun belangen, ook op lokaal niveau, bij de gemeente en andere instanties op beleidsniveau behartigd worden.

De seniorenraad Dongen is opgericht in 2015. In de raad hebben bestuursleden van de Katholieke Bond van Ouderen Dongen (KBO), de Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD), de Stichting Open Bejaardenwerk ’s Gravenmoer (SOBG) en de Stichting Met je Hart zitting. Daarnaast heeft de raad leden die op basis van hun expertise op persoonlijke titel zitting hebben in de raad.

De SRD is een onafhankelijk orgaan en heeft als belangrijkste doelen:

 • het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke participatie en integratie en het welzijn van alle senioren in de gemeente Dongen;
 • het bijdragen aan het versterken van de regie van senioren over hun eigen leven.

De voorzitter heeft diverse taken zoals:

 • het inhoudelijk voorbereiden van bestuursvergaderingen en het leiden daarvan;
 • het onderhouden van externe contacten;
 • de in- en externe vertegenwoordiging van de stichting;
 • het volgen en signaleren van voor senioren relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • bevorderen van de samenwerking met instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van voor senioren belangrijke beleidsterreinen;

Wat verwachten wij van de nieuwe voorzitter?

 • goede communicatieve vaardigheden;
 • flexibele instelling en stressbestendigheid;
 • affiniteit met besturen;
 • beleidsmatig inzicht ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor senioren;
 • politieke sensitiviteit;
 • inlevingsvermogen;
 • kennis van of affiniteit met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen;

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.seniorenraaddongen.nl.

Ook kunt u contact opnemen met Leo Hamers (voorzitter) of Jan van Gool (secretaris) respectievelijk op telefoonnummer 06-51074135 of 0162 321852. U kunt ook reageren via onze email [email protected].

Uw reactie zien wij graag tegemoet vóór 1 november 2023.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen