Gemeente wil vaart maken met nieuwbouw Biezenkring, maar kan geen garantie geven

Foto:

Wethouder Denise Kunst van Onderwijs gaat alles in het werk stellen om de nieuwbouw van de Biezenkring zo snel mogelijk van start te laten gaan, maar kan geen harde garanties geven dat de school ook daadwerkelijk in schooljaar 2025-2026 klaar is.

Dit tot groot ongenoegen en diepe teleurstelling van D66 , Ouderenpartij voor Dongen (OVD) en D66, die deze garanties juist met een motie kracht bij wilden zetten. De hachelijke situatie rondom de openbare basisschool De Biezenkring was gisteren opnieuw onderwerp van discussie bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Voorafgaand aan de
vergadering vroegen leerkrachten en leerlingen in de hal van het gemeentehuis met een stil protest nogmaals de aandacht voor het lot van De Biezenkring.

Door: Bernadette Klerx

Nieuwbouw weer vertraagd
De openbare basisschool De Biezenkring is de dupe geworden van de sluiting van de Noorderpoort. Beide scholen zouden samen IKC De Biezen gaan vormen, maar nu de Noorderpoort definitief opgeheven is, is er een nieuwe situatie ontstaan en moeten de oorspronkelijke plannen herzien worden. Met als gevolg dat de bouw van IKC De Biezen inmidddels alweer vertraagd is naar eind 2025.

Onhoudbare situatie
Een onhoudbare situatie volgens de school, en een situatie die ook volgens D66, OVD en VVD geen uitstel meer kan lijden. Want de onderhoudsstaat van het gebouw is erbarmelijk. En daarom wilden D66, VVD en OVD de wethouder en de Biezenkring met die motie een steuntje in de rug geven. ‘Stichting Bravoo ( het schoolbestuur van De Biezenkring) heeft ons verzekerd dat zij uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 het Programma van Eisen klaar kan hebben. Dan kan de bouw beginnen en kan IKC de Biezen bij het begin van het schooljaar 2025-2026 startklaar zijn’, hadden de drie partijen bedacht. En zij wilden van de wethouder de toezegging dat dit ook daadwerkelijk zou gebeuren.

Geen garanties
Maar daar durfde wethouder Denise Kunst geen garanties voor te geven. ‘Het Programma van Eisen kan inderdaad in het tweede kwartaal van 2023 klaar zijn; dat is haalbaar, maar dan moet er ook geen enkele kink in de kabel komen en moet alles meezitten. Die garantie durf ik echt niet te geven. Als het Programma van Eisen klaar is, moet er nog een architect geselecteerd worden en daar gaat ook weer enige tijd overheen, dan is er nog een jaar nodig voor voorbereiding en een jaar voor de bouw. Nogmaals, hoe eerder we gaan bouwen hoe liever ik het heb, als het kon zou ik zelf nog wel met de stenen gaan sjouwen, maar ik durf het niet toe te zeggen. Er kan nog van alles misgaan, er kunnen bezwaren ingediend worden, de levering van bouwmaterialen kan stagneren en zo zijn er nog meer dingen.’

Koude douche
Het antwoord van de wethouder viel als een koude douche op het dak van VVD, D66 en OVD. ‘Ongelooflijk dat deze motie het niet haalt’, zei een duidelijk teleurgestelde Gitta Camfferman( D66) en VVD-raadslid Frans den Broeder sprak van ‘een gemiste kans.’ CDA-raadslid Chris de Boer zag het allemaal niet zo dramatisch in. ‘Ik zie een bevlogen wethouder die er alles aan wil doen om zo snel mogelijk te bouwen. Wij hebben dan ook voor de volle 100% vertrouwen in de wethouder’, verklaarde hij.

Planning
De planning die de gemeente hanteert voor de bouw van nieuwe IKC’s is alsvolgt:

Beoogde ingebruikname:

IKC Beljaart: derde kwartaal 2024
IKC Anspach: derde kwartaal 2024
IKC ’s Gravenmoer: derde kwartaal 2024
IKC Biezen: vierde kwartaal 2025
IKC West: start ontwikkeling na 2028

 

Reacties

Cookieinstellingen