Benoeming vierde wethouder verdeelt gemeenteraad

Foto: Mark van Rijen

De benoeming van Ankie de Hoon tot vierde wethouder van Dongen heeft gisteren tot de nodige kritiek geleid in de gemeenteraad.

Daarbij ging het nadrukkelijk niet over de persoon; aan de kwaliteiten van de nieuwe wethouder twijfelde niemand. Wel aan het nut en de noodzaak van een vierde wethouder. De felste kritiek kwam van D66 en de Ouderenpartij voor Dongen (OVD). Zij vinden een vierde wethouder voor Dongen niet nodig en vinden dat de kosten die daarmee gepaard gaan beter aan andere zaken besteed kunnen worden. Ook de VVD stond niet bepaald te juichen voor een vierde wethouder, maar steunde de benoeming wel. Voor D66 en OVD was dat een stap te ver: zij stemden tegen.

Door: Bernadette Klerx

D66: ‘Argumenten zijn ‘gezocht’
‘Wij zijn absoluut geen voorstander van een vierde wethouder en wij zijn niet de enigen die er zo over denken. In de straat hebben wij deze geluiden ook gehoord’, zo beweerde D66-fractievoorzitter Marieke Schouten die zich daarbij baseerde op enkele reacties van inwoners. ‘De argumenten die Volkspartij Dongen en CDA geven voor de uitbreiding zijn gezocht. Bijvoorbeeld dat het takenpakket zwaarder is geworden en dat het College meer diepgang in dossiers wil en de zichtbaarheid in de wijken wil vergroten, het zijn allemaal gezochte argumenten. Als het takenpakket zo veel zwaarder is geworden, waarom is dit dan nooit in de vorige periode aan de orde gekomen. Hebben de drie wethouders dan niet goed genoeg gefunctioneerd’, zo vroeg ze zich af.

‘De vierde wethouder kost € 284.000 over 4 jaar en dat is nog zonder extra kosten zoals pensioen en reis- en verblijfkosten. Voor dat geld kunnen we veel andere nuttige zaken doen. En als de werkdruk dan echt zo hoog is, is het beter om extra ambtenaren aan te trekken in plaats van een extra wethouder. Dat hebben we tenminste van inwoners teruggekregen.’

OVD: nieuwe politiek loopt deuken op
De OVD had nagenoeg dezelfde kritiek. ‘Nu gaan we in een keer € 284.000 uitgeven en toen wij vorige week € 60.000 wilden reserveren voor armoedebestrijding, moest daar eerst een onderzoek voor komen’, zei Jan Kennekens verongelijkt. ‘Als dit de nieuwe politiek wordt, dan heeft die in de eerste periode al heel wat deuken opgelopen. Er vliegen hier allerlei argumenten voor en tegen door de zaal, maar waarom zeggen we niet gewoon dat de beide coalitiepartijen ieder twee wethouders willen’.

VVD: beloftes waarmaken
Ook de VVD stond niet te trappelen voor uitbreiding van het College. ‘De argumenten ervoor zijn slecht onderbouwd, vond Frans den Broeder. ‘We gaan ruim 3 ton extra uitgeven en dan willen wij daar ook wel concrete resultaten voor zien. Wij steunen de benoeming wel, maar dagen de Volkspartij Dongen en het CDA uit om de gedane beloftes waar te maken.’

CDA: ook veel positieve reacties
CDA-fractievoorzitter Stijn Sips reageerde als door een adder gebeten op de kritiek van D66. ‘U heeft nu twee reacties van inwoners uitgekozen om uw kritiek te ondersteunen, maar er waren ook veel positieve reacties en die noemt u niet. En u heeft ook een poll op Facebook gezet en daar waren ook veel positieve reacties bij, maar die laat u voor het gemak maar achterwege. Dat vind ik dan toch wel jammer. Wij vinden het ook jammer dat u zegt dat onze argumenten gezocht zijn, want wij denken echt stappen te kunnen zetten met een vierde wethouder en we zullen onze beloftes zeker waarmaken.‘ Het raadslid voegde er ook nog aan toe dat in tweederde van vergelijkbare gemeentes het aantal wethouders uitgebreid is. ‘Dat is echt wel een trend. Er komen toch steeds meer taken op gemeentes af en we vragen ook steeds vaker aan het College om de regie te pakken.’

Reacties

Cookieinstellingen