Brede steun in raad voor strengere aanpak lachgas en ondermijning

Foto:

De gemeenteraad juicht unaniem de strengere aanpak van lachgasgebruik en ondermijnende criminaliteit toe. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden daarvoor een aantal artikelen toegevoegd.  Het College kan nu voortaan gebieden in Dongen aanwijzen waar lachgas verboden is. En met onder meer een vergunningplicht voor bedrijven hoopt het College de ondermijnende criminaliteit de kop in te drukken. In de oude APV waren de mogelijkheden om hier tegen op te treden een stuk beperkter.

Door: Bernadette Klerx

VVD: totaalverbod op lachgas
De VVD wilde zelfs nog een stapje verder gaan om het lachgasprobleem op te lossen. ‘We moeten dit probleem keihard aanpakken’, vond VVD-raadslid Perry Wens. ‘De VVD wil daarom een totaalverbod voor de hele gemeente. Late we heel Dongen maar aanwijzen als verboden gebied’, stelde het raadslid voor. ‘ Meerdere gemeentes hebben dit al gedaan’, wist hij te melden. Maar dat lag volgens burgemeester Marina Starmans toch een stukje ingewikkelder. ‘Juridisch gezien kan dat niet’, legde ze uit, ‘want lachgas is nog geen verboden middel. Het wordt namelijk ook voor andere dingen gebruikt. Maar als ergens overlast ontstaat door oneigenlijk gebruik, dan kunnen en zullen we dat gebied meteen aanwijzen als verboden plek.’

Overlast bij Dongepark
CDA-raadslid Stijn Sips wilde nog weten of inwoners ook zelf gebieden aan kunnen melden waar overlast is. Het raadslid had namelijk ‘signalen’ gekregen dat ook Dongepark bij de Volckaert veel te kampen heeft met overlast van lachgasgebruik. ‘En wij hebben ook teruggekregen dat daar nog weinig aan gedaan is’, voegde hij daar aan toe. ‘Is deze locatie al in beeld bij het College als overlastgebied’, vroeg het raadslid zich enigszins bezorgd af. Volgens burgemeester Starmans zijn er tot op heden weinig mogelijkheden geweest om effectief op te treden. ‘Daarom ben ik ook zo blij als deze APV wordt aangenomen’, zei ze. ‘Als wij meldingen van overlast binnenkrijgen, komen die altijd bij de politie en de boa’s terecht en daar is altijd adequaat op gereageerd . De gebieden die we nu al in beeld hebben als overlastgebied zijn in samenspraak met politie en boa’s aangewezen. Maar als er meerdere meldingen van overlast komen uit een bepaald gebied, kunnen we dit gebied meteen aanwijzen als verboden terrein. Dat kan nu met de nieuwe APV.’

Ondermijning
De raad was ook erg content met de extra aandacht voor ondermijning en mogelijkheden om daartegen op te treden. En daar werd burgemeester Starmans dan weer heel blij van. ‘Ik ben heel blij met uw steun’ zei ze.’ Misschien hebt u de berichtgeving deze week gelezen over een groot landelijk onderzoek naar mensensmokkel waarbij ook Dongen is genoemd. Zo zie je maar dat ondermijning gewoon in onze samenleving zit. Ik ben heel blij als deze APV wordt aangenomen, dan kunnen we tenminste verder met onze aanpak’.

Reacties

Cookieinstellingen