Reconstructie Hoofdstraat ’s Gravenmoer gestart

Foto: Google Streetview

Op maandag 9 mei is de uitvoering van het project ‘herinrichting Hoofdstraat ’s Gravenmoer’ gestart. Dit project omvat werkzaamheden aan de weg en de riolering. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november 2022 gereed.

Dit project wordt gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd. Onderdeel van de werkzaamheden is het weghalen van de wegversmallingen in de Hoofdstraat. Hiervoor komen plateaus in de plaats. Daarnaast komen er brede, rode fietssuggestiestroken op de weg. Dit geeft meer ruimte voor fietsers en geeft hen een duidelijke plek op de weg. Gelijktijdig met de reconstructie van de weg, worden ook rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Er worden huisaansluitingen vervangen en een hemelwaterriool aangelegd.

Bomen
Bij de reconstructie van de Hoofdstraat wordt ook de groeiplaats van de beeldbepalende bomen verbeterd. Dit gebeurt door het aanbrengen van voedingsstoffen en compost. Hierdoor krijgen deze sfeerbepalende bomen weer een goede toekomstverwachting.

Bereikbaarheid
Vanaf dinsdag 10 mei wordt de weg tussen Klein Dongenseweg 19 tot Hoofdstraat 91 afgesloten voor doorgaand verkeer. Het is dan ook niet mogelijk om auto(‘s) hier te parkeren. Inwoners wordt gevraagd niet voor de afzettingen te parkeren, zodat in geval van een calamiteit de bereikbaarheid voor de hulpdiensten gegarandeerd is. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via tijdelijke omleidingsroutes: één via de Lage Ham en één via de Vaartweg. Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Onkelsloot. Tijdens de werkzaamheden worden voorzieningen getroffen, zodat woningen en bedrijven altijd te voet bereikbaar blijven.

Fasering werkzaamheden
De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd.

Fase 1 : Klein Dongenseweg 19 – Hoofdstraat 91 (Eetcafé ’t Trefpunt) (circa 200 m)
Fase 2 : Hoofdstraat 91 – Hoofdstraat 75 (voor kruising Wilhelminalaan) (circa 135 m)
Fase 3 : Kruising Wilhelminalaan (Hoofdstraat 75 – Hoofdstraat 71) (circa 65 m)
Fase 4 : Hoofdstraat 71 (na kruising Wilhelminalaan) – Hoofdstraat 56 (circa 85 m)
Fase 5 : Hoofdstraat 56 – Hoofdstraat 24 (circa 350 m)
Fase 6 : Hoofdstraat 24 – Kerkebosdreef (circa 150 m)
(Totaal : circa 985 m)

WhatsApp
Voor de informatievoorziening over dit project wordt gebruik gemaakt van WhatsApp. Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zo op de hoogte blijven van de voortgang en de bereikbaarheid. Wie op de hoogte wil blijven van het project, kan zich aanmelden voor de WhatsApp- verzendlijst. Voeg telefoonnummer 06 – 21817973 toe aan uw contactpersonen, zend een bericht met daarin uw straatnaam en huisnummer naar het nummer en meld u aan om updates te ontvangen en vragen te stellen. Meer informatie over deze service leest u op www.dongen.nl/whatsapp.

Reacties

Cookieinstellingen