Dongen op de goede weg met afvalscheiding

Foto:

Dongen is op de goede weg met afvalscheiding: in 2021 is er ‘maar’ 138 kg restafval per persoon ingezameld; in 2020 was dat nog 183 kilo per inwoner.

Een forse vermindering dus. En ook bij de inzameling van PMD en GFT-afval zijn successen te noteren. De wekelijkse inzameling van PMD aan huis heeft zijn vruchten afgeworpen en is goed voor een stijging van deze afvalstroom met 24 %. En de inrichting van verzamelpunten voor GFT bij hoogbouw heeft gezorgd voor een stijging van 4% GFT-afval. De inzameling van oud papier en karton leverde geen schokkende cijfers op in vergelijking met voorgaande jaren, maar is met 3% toch licht gestegen. Maar de grootste klapper zit ‘m in de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal. Die afvalstroom is bijna verdubbeld en daarom heeft de gemeente nog wat extra inzamelpunten ingericht in Dongen.

Door: Bernadette Klerx

Niet zonder slag of stoot
In 2020 ging de inzameling van afval rigoureus op de schop. Die veranderingen waren dringend nodig om de landelijke VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) te halen. Kortgezegd komt het erop neer dat van goed gescheiden afvalstromen weer grondstoffen gemaakt kunnen worden en dat is beter voor het milieu. Van restafval kan dat niet; dat moet verbrand worden en dat kost geld. En die kosten komen uiteindelijk weer op het bordje van de huishoudens. Restafval verminderen is dus de weg naar een beter milieu en hergebruik van grondstoffen. Maar die verandering kwam in Dongen niet zonder slag of stoot van de grond.

Restafval naar 1x per 4 weken: veel weerstand
Vooral het terugdringen van de inzameling van restafval van 1x per twee weken naar 1 x per vier weken stuitte bij veel Dongenaren op onbegrip. Mensen met een ondergrondse container konden met hun pasje nog maar 39 keer per jaar storten. En ook dat viel niet in goede aarde. Het nieuwe afvalsysteem was dan ook regelmatig onderwerp van discussie in de gemeenteraad.

Het CDA stemde uitendelijk zelfs tegen, omdat de partij grote problemen had met de 39 stortingen voor de ondergrondse containers. Het CDA had uitgezocht dat mensen met een ondergrondse container benadeeld werden ten opzichte van mensen met een gewone grijze bak. Toenmalig raadslid André Vonk was met een meetlint naar de container gestapt en kwam tot de conclusie dat er 20% ‘lucht’ rondom de laadbak van de ondergrondse container zit. Bij een grijze bak is dat niet het geval, daar kondus meer restafal in. En dat vond het CDA niet eerlijk. Afval verminderen is prima, maar de spelregels moeten dan wel voor iedereen gelijk zijn, zo vond de partij. Inmiddels zijn de stortingen in de ondergrondse containers verhoogd naar 52 keer per jaar. en is het aantal gebruikers dat genoeg heeft aan 52 inworpen per jaar met bijna 22% gestegen. Kortom, na een vol jaar afvalinzamelig ‘nieuwe stijl’, zijn de ergste kritische geluiden verstomd.

GFT afgekeurd: gele of rode kaart
Maar naast de successen zijn er zeker ook nog verbeterpunten. Zo zit er in de GFT-containers helaas nog te vaak te veel restafval, PMD of plastic zakken. In het eerste vier weken van 2022 heeft de afvalverwerker vijf vrachten GFT afgekeurd. En dat is heel veel, want in heel 2021 zijn er maar drie vrachten afgekeurd. Daarom wordt er sinds enige tijd extra gecontroleerd op de inhoud van de GFT-bak. Bij een lichte vervuiling krijgt de eigenaar een gele kaart en wordt de bak nog wel geleegd. Wie het echt te bont maakt, krijgt een rode kaart en zijn container wordt niet geleegd.

Druktemeter Coolhof blijft
De druktemeter op de Coolhof is een blijvertje geworden. Deze druktemeter is na de eerste lockdown bij wijze van proef gestart. En dat was meteen een groot succes. Het aantal bezoekers van de milieustraat is trouwens de afgelopen jaren duidelijk gestegen: In 2019 brachten 51.721 mensen een bezoekje aan de Coolhof, in 2020 was dat aantal opgelopen tot 55.393 en in 2021 tot 57.965. Veel inwoners maken dankbaar gebruik van de druktemeter. In januari is die zo’n 1700 keer bekeken en tijdens de kerstvakantie zelfs 2100 keer.

Klankbordgroep aan de slag met nieuwe ideeën
De afvalscheiding is nog lang geen gesloten boek. De landelijke VANG- doelstellingen hebben zich tot nu toe vooral toegespitst op het terugdringen van het aantal kilo’s restafval. Maar dat staat momenteel ter discussie. Mogelijk zal in de toekomst de focus meer gaan liggen op de kwaliteit van grondstoffen dan op het aantal. Als de nieuwe doelstellingen bekend zijn, gaat Dongen z’n actieplan daar op aanpassen. Met een klankbordgroep worden dan ideeën verzameld om restafval nog verder terug te dringen; die ideeën zullen dan bij wijze van proef opgepakt en uitgevoerd worden.

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen