Uitspraak rechter: komst arbeidsmigranten naar Glorieux opnieuw opgeschort

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De komst van arbeidsmigranten naar het voormalig broederhuis Glorieux aan de Triangellaan is opnieuw uitgesteld. De voorzieningenrechter heeft een verzoek van buurtbewoners om de huisvesting op te schorten toegewezen.

Buurtbewoners zijn het nog steeds niet eens met de verleende vergunning en vrezen vooral geluids- en verkeersoverlast en parkeerdruk. Daarom hebben zij beroep aangetekend bij de rechtbank en tegelijkertijd verzocht om voorlopig uitstel. Dat betekent concreet dat er nog geen arbeidsmigranten in Glorieux gehuisvest mogen worden tot zes weken nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over de beroepsschriften. De eerste bewoners zouden in november al komen, maar dat gaat dus voorlopig niet door. De rechter vindt de door de bezwaarmakers aangevoerde vrees voor overlast reëel en draagt de gemeente nogmaals op haar huiswerk beter te doen.

Door: Bernadette Klerx

Al twee keer uitstel
Het is al de tweede keer dat buurtbewoners door de voorzieningenrechter in het gelijk worden gesteld. De eerste keer was in maart van dit jaar. De voorzieningenrechter oordeelde toen dat de gemeente betere garanties moest geven om de woon- en leefomgeving te beschermen. En dat ging dan vooral om de geluidsoverlast en verkeer- en parkeerdruk. De gemeente liet vervolgens een akoestisch onderzoek uitvoeren op kosten van huurder Bouwvast Beheer. De uitkomst: er is geen sprake van van onaanvaardbare geluidsoverlast voor de directe omgeving. Bovendien werden nog enkele extra maatregelen in de vergunning opgenomen: geen samenscholing bij de hoofdingang, alleen het binnenterrein mag gebruikt worden, en eventuele muziek mag niet hoorbaar zijn in de naastgelegen woningen.

Ruim 100 bezwaarschriften
In juli werden de ruim 100 bezwaarschriften behandeld door de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. Die verklaarde alle bezwaren ongegrond. Voor de gemeente was dat het startsein om de vergunning definitief te verlenen. Maar bewoners waren het daar niet mee eens en tekenden bij de rechtbank beroep aan tegen die beslissing en vroegen tegelijkertijd om een ‘voorlopige voorziening’ : uitstel dus. De rechter vindt uitstel gewenst en is het op een aantal punten eens met de bewoners. Ze vindt dat de extra maatregelen voor samenscholing en geluidsoverlast door muziek niet duidelijk genoeg omschreven zijn, waardoor het lastig is om te handhaven als dat nodig mocht zijn.

Vraagtekens bij akoestisch onderzoek
Ook zet de rechter nogal wat vraagtekens bij de uitkomst van het akoestisch onderzoek. Ze vindt het nogal voorbarig dat zomaar de conclusie getrokken wordt dat er geen onaanvaardbare geluidoverlast is want ‘bij de uitvoering van het onderzoek is uitgegaan van een gewenste situatie waarin alle bewoners zich aan de voorschriften en regels houden’. Maar volgens de rechter is dat niet helemaal realistisch. Ze kan zich goed vinden in de bezwaren van omwonenden dat het hier gaat om ’een grote groep jonge, actieve mensen, die dagelijks van en naar hun werk zullen reizen en zich in hun vrije tijd rondom het voormalig broederhuis en in de omliggende woonwijken zullen begeven. De situatie is in dat opzicht dus niet vergelijkbaar met de situatie van vroeger, toen het broederhuis bevolkt werd door broeders en mensen op leeftijd die verpleging nodig hadden. De gemeente moet ook beter in beeld brengen hoe de nachtrust gegarandeerd kan worden, omdat er ook na 22.00 uur nog busjes van en naar het terrein rijden voor de werknemers die avond- en nachtdiensten draaien .

Extra verkeersdrukte beter in beeld brengen
Verder wil de rechter ook een goede verklaring van de gemeente voor het aantal verkeersbewegingen. Het gaat dan om busjes die aan- en afrijden om werknemers naar en van het werk te vervoeren, en de extra verkeersdrukte bij aankomst en vertrek van nieuwe bewoners elke zes weken. In de vergunning is de gemeente uitgegaan van 48 verkeersbewegingen per dag, maar in het akoestisch onderzoek is uitgegaan van 120 bewegingen. De rechter wil van de gemeente weten waar dit verschil vandaan komt.

Reacties