Leystromen gaat eerste stappen zetten voor definitieve invulling Glorieux

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Wooncorporatie Leystromen gaat op zeer korte termijn de eerste stappen zetten op de weg naar een definitieve invulling van het voormalig Broederhuis Glorieux aan de Triangellaan.

Tot die tijd worden er arbeidsmigranten in gehuisvest. Het is een eerste lichtpuntje in een slepend en moeizaam proces, dat beheerst wordt door wantrouwen en wederzijds onbegrip tussen omwonenden en initiatiefnemers. De gemeenteraad besprak gisteren voor de zoveelste keer de toekomst van Glorieux en kwam daarbij tot de conclusie dat er met name op het gebied van communicatie veel is misgegaan. De raad schaarde zich ook unaniem achter de wens van de omwonenden om nu eindelijk tot een definitieve invulling over te gaan, want dat is waar de buurtbewoners al jarenlang voor vechten.

Door: Bernadette Klerx

‘Wij voelen geen vertrouwen’
Hoe de verstandhouding tussen buurtbewoners en initiatiefnemers zo uit de hand heeft kunnen lopen, werd duidelijk uit de inbreng van de insprekers. De heer Seijsener maakte namens een groep buurtbewoners pijnlijk duidelijk hoe het vertrouwen van bewoners in de loop van dit proces tot een nulpunt was gedaald. ‘Wij voelen geen steun, wij voelen geen vertrouwen, wij voelen dat er over ons heen wordt gelopen. Wij willen geen tijdelijke invulling meer. Vanaf 2018 vragen wij al om een gesprek over een definitieve invulling en nu hebben we nog steeds geen afspraak. Bovendien hebben buurtbewoners in 2014 al een plan gepresenteerd, maar dat is door de toenmalige wethouders direct van tafel geschoven.‘

‘Onze deur stond altijd open’
Daartegenover stond het geluid van Francois Schepens van uitzendbureau E&A, dat arbeidsmigranten plaatst. Hij bestreed dat er geen contacten waren geweest met de buurt. ‘Vanaf het eerste moment hebben wij ons altijd opengesteld voor iedereen en hebben wij de bewoners erbij betrokken. Onze deuren stonden altijd open en iedereen was altijd welkom. Blijf nu niet negatief, maar ga praten met elkaar’, was zijn oproep.

D66: ‘participatieproces is mislukt ‘
Toch moest ook de raad concluderen dat in het participatieproces wel wat steken waren gevallen en dat er bij een groot deel van de buurt nog steeds geen draagvlak is voor tijdelijke huisvesting. ‘Van het begin af aan zijn dingen niet goed gegaan. We kunnen alleen maar concluderen dat dit participatieproces is mislukt. En nu is het te laat, het vertrouwen is weg. We kunnen alleen maar hopen dat we ervan geleerd hebben en dat de nieuwe wethouder daadkrachtig aan de slag gaat met een visie voor het totale gebied,’zo stelde Marieke Schouten van D66 vast.

CDA: ‘graag toezegging zwart op wit’
Het CDA had ook geen goed woord over voor het verloop van het proces, en wilde graag wat meer garanties. ‘Leystromen, Bouwvast Beheer (de nieuwe huurder) en E&A hebben nu gezegd dat ze gaan werken aan een permanente invulling. Maar moeten we dat nog geloven? Ik wil dat toch wel graag zwart op wit hebben met handtekeningen erbij, want anders zijn het niet meer dan lauwe woorden,’ zo vond André Vonk.

VVD: ‘Extra inzet op handhaving en snel evalueren’
En ook de VVD was bepaald niet gelukkig met de manier waarop de zaken gelopen. ‘Dat een bedrijf al begint te verbouwen terwijl er nog geen vergunning was , dat roept wantrouwen op’, zei Angela Horsten . Als het aan de VVD ligt, komt er al heel snel een evaluatie en wordt het mogelijk gemaakt dat migranten ook aan de rand van een dorp gehuisvest kunnen worden. Angela Horsten pleitte ook nog voor extra inzet op handhaving. De arbeidsmigranten die in Glorieux gaan wonen, moeten zich houden aan allerlei huisregels. ‘Laten we daar dan ook goed op handhaven, dat kan misschien een stukje vertrouwen terugbrengen.’

Ouderenpartij: ‘Krakkemikkig dossier’
De Ouderenpartij stelde bestempelde het onderwerp Glorieux als ‘een krakkemikkig’ dossier zonder goede fundering. ‘Wij hadden graag gezien dat dit gebouw bestemd was voor Dongenaren, jong of oud, dat maakt niet uit en dan eventueel samen met arbeidsmigranten, ’ liet Jan Kennekens weten.

Op de vingers getikt
Wethouder Maarten Pieters, die twee maanden geleden het dossier Glorieux overnam, tikte de raad toch wel op de vingers. ‘Dit is een lastig dossier, dat weet ik, maar ik mis bij u de moraliteit. De wet zegt dat wij de plicht hebben om te zorgen dat ook deze mensen een dak boven hun hoofd hebben’, zo wees hij de raad terecht.  Pieters gaf onmiddellijk toe dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie, ‘maar u vergist zich toch echt als u het beeld schetst dat er geen participatie zou zijn geweest. Het verbaast me en het doet me verdriet dat u het nu daarover heeft.’

Evaluatie al in de maak: mogelijk bijstelling beleid
De wethouder liet weten dat een evaluatie al in de planning zit. ‘Daarin wordt dan ook een mogelijke bijstelling van het beleid opgenomen. Je kunt denken aan het mogelijk maken van huisvesting in bijvoorbeeld leegstaande panden op Tichelrijt. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een definitieve invulling. Ik heb daar van Leystromen per mail de bevestiging van gehad’. ’Maar’, zo waarschuwde de wethouder’, ‘een permanente oplossing gaat echt tijd kosten en daar zullen we ook de omwonenden bij nodig hebben, want zonder vertrouwen gaat het niet.’

Reacties