Gemeente ziet geen probleem in uitbreidingsplannen Avri

Foto: Google Streetview

De gemeente Dongen ziet geen aanleiding om de voorgenomen uitbreiding van tuincentrum Avri aan de Heistraat te dwarsbomen.

Wel heeft ze in een reactie aan buurgemeente Oosterhout extra aandacht gevraagd voor een optimale afwikkeling van het verkeer, want dat is nu ook al een pijnpuntje. ‘Maar verder passen de plannen goed in de ontwikkeling van natuurgebied ’t Blik’. Dat antwoordde wethouder Petra Lepolder op vragen van VVD-raadslid Pieter Brooijmans.

Door: Bernadette Klerx

De VVD stelde de vragen ook met in het achterhoofd de inmiddels afgeketste uitbreidingsplannen van Van Cranenbroek op Tichelrijt. De gemeente Oosterhout liet toen wel van zich horen en diende bezwaren in. Oosterhout was bang dat de grootscheepse uitbreiding van Van Cranenbroek een negatieve invloed zou hebben op de winkelgebieden in Oosterhout. Niet alleen door de omvang van de uitbreiding (bijna een verdubbeling, van 8.000 naar bijna 16.000 vierkante meter), maar ook door een overlap van het assortiment. De gemeente Oosterhout kreeg de Provincie achter zich. Die vond ook dat de uitbreidingsplannen in strijd waren met het regionaal Detailhandelsbeleid.

Van Cranenbroek besloot daarop begin dit jaar de stekker uit de bestemmingsplanprocedure voor de verbouw en uitbreiding te trekken. Het bedrijf had geen zin in een slepende juridische strijd met de provincie.  ‘Wij zijn ons ervan bewust dat het in het algemeen weinig vruchtbaar zal zijn om tegen de nadrukkelijke wens van de provincie te opereren, laat staan de juridische degens te kruisen met de provincie. Daarom achten wij het – mede gelet op de kosten – niet langer verantwoord om nog aan dit project te blijven werken’, zo liet Van Cranenbroek in een brief aan de gemeente Dongen weten.

Uitbreiding Van Cranenbroek blijft in ijskast
Dit tot grote teleurstelling van de VVD, de gemeente Dongen en Van Cranenbroek zelf. Brooijmans wilde nu van de wethouder weten of de gemeente Dongen nog actie onderneemt om de uitbreidingsplannen van Van Cranenbroek weer vlot te trekken.  Maar daar kon wethouder Lepolder kort over zijn. ‘Ik ben laatst nog bij Van Cranenbroek in Budel op bezoek geweest en heb daar vernomen dat zij geen enkele intentie hebben om die plannen weer uit de ijskast te halen’.

De uitbreidingsplannen bij Avri moeten ook nog door de Provincie worden goedgekeurd.

Reacties