Ombuigingsoperatie gemeente: OZB-verhoging moet 1 miljoen opleveren

Foto: Pixabay License

Het kwam niet echt meer als een verrassing, maar toch, pijn doet het wel. De komende jaren zal de gemeente flink aan de bak moeten om de financiële positie weer op orde te krijgen. Het gaat om een jaarlijks tekort van 3,5 miljoen en dat moet ‘ergens ’ gevonden worden.

Door : Bernadette Klerx

En daarbij wordt ook een bijdrage aan de gemeenschap gevraagd via een verhoging van de OZB. Over andere ‘ombuigingsmaatregelen’ mag de gemeenteraad zich de komende weken uitspreken. Een vervelende boodschap dus, maar toch zit wethouder René Jansen niet in zak en as: ‘Ik heb goede hoop dat we bij de afsluiting van het jaar 2020 weer de nullijn aan kunnen tikken.’

2018: alarmbellen gaan rinkelen
De oorzaak voor de gigantische tekorten ligt voor het grootste deel in de uitgaven in het Sociaal Domein en dan vooral de Jeugdhulp en de WMO. In 2018 gingen de alarmbellen al rinkelen. Toen voorzag het College al grote tekorten op dit beleidsterrein. En dat zal de komende jaren niet veel anders zijn. Wethouder Jansen schetste met cijfers een onthutsend beeld van de penibele situatie, waar overigens alle gemeentes mee worstelen: hogere uitgaven en minder inkomsten. ‘De uitgaven in het sociaal domein zijn gestegen van 37% naar 40%, terwijl de uitkering van het Rijk is gedaald van 41% naar 34%. Het afgelopen jaar hebben we 2 miljoen ‘eigen geld’ in moeten zetten voor de jeugdhulp, ’ legde de wethouder uit.

‘We willen Dongen niet op slot gooien’
Toch doet de wethouder niet aan doemdenken. Hij spreekt dan ook liever niet over ‘bezuinigingen’, maar over ‘ombuigingen’. Als je het over bezuinigingen hebt, betekent het dat iets weggaat en dat willen we niet. We willen Dongen niet op slot gooien. Wel gaan we kijken hoe we bepaalde dingen slimmer of efficiënter aan kunnen pakken of dat er alternatieven zijn. Daarom hebben we ook gekozen voor een integrale aanpak. Met als centrale vraag: waar willen we met Dongen staan over 10 jaar. We willen in ieder geval de kwaliteit van de zorg overeind houden en ons Dongens DNA blijven uitbouwen. Dan hebben we het over onderwijs, zorg en het verenigingsleven. Daarnaast moeten we aan de slag met het klimaat en duurzaamheid.’

Flink werk aan de winkel dus, maar daar ziet Jansen niet tegen op. ‘Ik ben tevreden over het proces dat we in Dongen hebben doorlopen. In de begroting voor dit jaar hadden we al aangekondigd dat we met zes beleidsvisies zouden komen, voor economie, klimaat, onderwijs, sport, openbare ruimte en sociaal domein. Die zijn allemaal opgesteld in samenspraak met het maatschappelijk veld’.  In die visies worden ook ‘oplossingsrichtingen’ aangegeven om keuzes te kunnen maken met de slechte financiële positie in het achterhoofd.

‘We zitten met onze OZB onder het landelijk gemiddelde’
Toen het College in 2018 de financiële malaise al in het vizier kreeg, werd meteen intern in het gemeentehuis een ombuigingsoperatie aangekondigd. Die heeft inmiddels al structureel 1 miljoen opgeleverd. De voorgestelde OZB- verhoging moet ook nog eens 1 miljoen in het laatje brengen. Volgens Jansen is een verhoging van de OZB in Dongen heel goed te verdedigen. ‘ We zitten met onze OZB onder het landelijk gemiddelde. Sterker nog, de afgelopen 20 jaar hebben we steeds alleen de prijsindexering toegepast. Het is helemaal niet gek als we die ‘achterstand’ nu gaan inlopen.’ Bij de OZB voor bedrijven kan € 600.000 binnengehaald worden, bij de OZB voor woningen
€ 350. 0000.

De wethouder kon geen concreet antwoord geven op de vraag of er straks nog meer financiële ‘verrassingen’ komen, zoals bijvoorbeeld de afrekening van De Cammeleur of de situatie met TUF. ‘We hebben alle risico’s en meevallers ingeschat en steeds levert dat hetzelfde beeld op, namelijk dat er onder aan de streep een tekort van 3,5 miljoen is. En dat is fors op een begroting van 57 miljoen’.

Gemeenteraad aan zet
Wat er nu ligt is nog maar een eerste voorzet. De komende weken is de raad aan zet. Die zal zich uit moeten spreken over welke ombuigingsmaatregelen zij wil en die worden dan straks uitgewerkt in de begroting voor 2020. ‘Maar als dan blijkt dat die niet voldoende effect opleveren, dan zullen er toch steviger keuzes gemaakt moeten worden’, zo waarschuwt de wethouder.

 

Reacties

article
108332
Het kwam niet echt meer als een verrassing, maar toch, pijn doet het wel. De
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190615/ombuigingsoperatie-gemeente-ozb-verhoging-moet-1-miljoen-opleveren/
2019-06-15T00:04:47+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2019/06/15000430/ozb.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws