CDA wil opheldering over Hertog Janveld

Foto: CC0 Creative Commons

De gemeenteraad mag straks beslissen of er nog een nieuw openbaar sportveldje komt voor de jeugd ter vervanging van het Hertog Janveld naast voetbalvereniging Olympia 60. Het trapveldje wordt op dit moment flink gerenoveerd. Het hele veld is voorzien van drainagebuizen en is opnieuw geëgaliseerd en ingezaaid. Rondom het veld is nieuw hekwerk geplaatst en de openbare toegang (het tourniquet) is vervangen door een afsluitbare poort.

Door: Bernadette Klerx

Voor de CDA-fractie aanleiding om eens te informeren naar de stand van zaken, temeer omdat volgens het CDA niet over alle werkzaamheden met de omwonenden was gecommuniceerd. ‘Wat zijn de kosten van deze werkzaamheden en wie betaalt dat’, zo vroeg Annemarie van Eennenaam zich af.  Wethouder René Jansen kon het raadslid geruststellen. ‘De totale kosten van hekwerk, drainage en inzaaien bedragen € 45.000 en dat komt uit het budget voor onderhoud; die kosten vallen binnen de begroting.’

Het is al lang bekend dat Olympia 60 het Hertog Janveld graag wil hebben; de club kampt al lange tijd met een tekort aan velden. Dat betekent dat er straks geen openbaar trapveldje voor de jeugd meer is in die wijk. De gemeenteraad pleitte er eerder al voor om in dat geval voor een alternatief te zorgen: het Hertog Janveld werd namelijk intensief gebruikt door de jeugd.

Daarom wilde Annemarie van Eenennaam weten hoe het er nu voor stond. ‘In een eerder stadium hebben wij als raad al gevraagd om naar een oplossing toe te werken, als het Hertog Jan veld niet meer beschikbaar zou zijn. Toen werd de mogelijkheid genoemd van een veld tussen Eagle Shelter en het kanaal. Wat is de stand van zaken’, zo wilde het raadslid weten. Maar daarover hield de wethouder zich op de vlakte. ‘Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. De gemeenteraad moet zich eerst maar eens uitspreken over de nieuwe sportvisie.’ Die sportvisie wordt de komende weken in de gemeenteraad besproken.

Het wandelpaadje tussen Olympia en het Hertog Janveld blijft gewoon open. Dit paadje wordt veelvuldig gebruikt door mensen die daar met hun hond naar het kanaal lopen.

Reacties