TUF Recycling: raad wil daadkracht, maar niet ten koste van de inwoners

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Daadkracht tonen, maar ook ervoor zorgen dat de Dongenaar straks niet financieel opdraait voor de gevolgen van een bedrijf dat al jarenlang alle regels aan zijn laars lapt. Dat is het volgende dilemma waarvoor de gemeenteraad zich geplaatst ziet in het dossier TUF Recycling dat – zo werd gisteren wel duidelijk- nog lang niet gesloten kan worden.

Door Bernadette Klerx

De raad was unaniem dik tevreden over het feit, dat via een deurwaarder de openstaande dwangsommen van in totaal bijna € 100.000 geïnd zijn. Daarmee is de eerste slag binnen. Maar er moeten nog veel stappen gezet worden en over de manier waarop dat moet gebeuren, daarover liepen de meningen uiteen.

In het kort komt het erop neer dat D66 en het CDA het liefst zo snel mogelijk willen ‘doorpakken’ en dat de Volkspartij Dongen, PvdA en VVD wat voorzichtiger te werk willen gaan. ‘Wat is nu de beste strategie om dit probleem verder aan te pakken?’, zo vroeg VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans zich hardop af. Om maar meteen met een antwoord te komen: ‘Voor ons is het allerbelangrijkste dat de Dongenaren er niet voor op mogen draaien. Natuurlijk willen wij ook een snelle oplossing, maar is het wel zo verstandig om nu snel te handelen en veel kosten te maken die je waarschijnlijk toch niet kunt verhalen op Tuf. Het lijkt ons buitengewoon onverstandig om nu overhaast allerlei dingen te gaan doen.’

Hij reageerde hiermee op D66-raadslid Marieke Schouten, die toch vooral een oproep deed aan het College om de vaart erin te houden. Het raadslid had de indruk dat het College steeds achter de feiten aanliep. Als voorbeeld noemde ze de termijnen waarop Tuf gesommeerd is een aantal zaken op orde te hebben. ‘Pas als een termijn verstreken is , gaan we bedenken wat we gaan doen. Laten we er nu eens voor zorgen dat we steeds een stap vooruitlopen op de ontwikkelingen’, was haar dringende boodschap.

Balans tussen daadkracht en zorgvuldigheid
Burgemeester Starmans had de boodschap van de raad goed begrepen. ‘De signalen vanuit uw raad zijn mij heel duidelijk. U verlangt daadkracht en de volgende stappen gaan we ook met daadkracht zetten maar ik moet tegelijkertijd ook zorgvuldigheid betrachten. Ik moet constant een balans proberen te vinden tussen daadkracht en het maken van goede afwegingen. Daarom moeten we niet snel allerlei dingen gaan doen die veel geld kosten.

De burgemeester meldde ook nog dat ze vanuit het bedrijfsleven steeds meer signalen krijgt dat er ontwikkelingen zijn die kunnen bijdragen aan het probleem ‘recyclen van kunstgrasmatten’. Want dat is uiteindelijk ook de oorzaak dat het bij TUF zo uit de hand is gelopen. Een ding is wel zeker. Dat de oplossing van het probleem TUF een ingewikkeld proces is met nog heel veel open eindjes werd gisteren tijdens de discussie in de raad wel duidelijk.

Daarom zullen de ontwikkelingen rond TUF voorlopig als vast agendapunt op de raadsvergadering staan.

Reacties

article
103966
Daadkracht tonen, maar ook ervoor zorgen dat de Dongenaar straks niet financieel opdraait voor de
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190125/tuf-recycling-raad-wil-daadkracht-maar-niet-ten-koste-van-de-inwoners/
2019-01-25T08:49:03+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/26073021/tufgroot.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws