Starterslening voor koopwoning ook in 2019 beschikbaar

Foto: Pixabay License

Ook in 2019 biedt de gemeente Dongen starters op de woningmarkt een steuntje in de rug. Wie voor het eerst een huis in Dongen wil kopen, kan onder bepaalde voorwaarden een lening van maximaal € 20.000,- krijgen.

De Starterslening wordt verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De lening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor kan dat ene speciale huis toch mogelijk worden. De Starterslening overbrugt het verschil tussen het aankoopbedrag van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank.

Wie komen in aanmerking?
Starters tot 30 jaar komen voor een Starterslening in aanmerking. Daarnaast gelden er enkele andere voorwaarden. De maximale koop(/-aanneemsom) mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan € 225.000,-, inclusief meerwerk of verbeterkosten. De aankoop van de woning moet voldoen aan de actuele voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De voorwaarden van de Starterslening staan op de website van de gemeente Dongen: www.dongen.nl/inwoner/bouwen-en-wonen/starterslening.

Hoe kun je de Starterslening aanvragen?
Op de website van de gemeente Dongen kan via een aanvraagformulier een eerste toets voor de aanvraag van de Starterslening worden gedaan. Daarna krijgt de aanvrager per e-mail bericht over de eerste toets met, indien van toepassing, een aanvraagformulier Starterslening en informatiebrochure over de verdere procedure bij de SVn. De middelen die de gemeente Dongen voor de regeling beschikbaar heeft, zijn beperkt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er is geen wachtlijst.

Achtergrond
Starters op de Dongense woningmarkt krijgen al sinds 2008 een steuntje in de rug bij het kopen van hun eerste woning. De Dongense Opstartlening sloot echter niet meer aan bij de gewijzigde hypotheekregels. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad unaniem om starters te blijven ondersteunen, maar dan in samenwerking met het SVn.

Huurwoning kopen
De Starterslening is niet bedoeld voor de aankoop van woningen van wooncorporatie Casade. Deze biedt een SVn-corporatie Starterslening aan. Meer informatie daarover staat op www.casade.nl.

Reacties

article
103935
Ook in 2019 biedt de gemeente Dongen starters op de woningmarkt een steuntje in de
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190122/starterslening-voor-koopwoning-ook-in-2019-beschikbaar/
2019-01-22T16:16:37+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2019/01/22161622/hypotheek4.jpg
Nieuws