Gezocht: Leden klankbordgroep woningbouw ’s Gravenmoer

Foto:

’s Gravenmoer is een mooi groen dorp, dat zich klaar maakt voor de toekomst. Vanaf dit jaar worden de hoofstraten opnieuw ingericht om de snelheid van het verkeer te minderen en er zijn plannen voor een nieuw schoolgebouw/kindcentrum. Een volgende stap is woningbouw. In het gebied tussen de Waspikseweg, Julianalaan, Havenkade en Klipper is ruimte voor nieuwe woningen. De gemeente zoekt inwoners (liefst uit ’s Gravenmoer) die hierover willen meedenken, van visie tot ontwerp.

Het idee is om een klankbordgroep op te richten die een adviserende en signalerende rol heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied. Gezocht wordt naar:
– een inwoner in de leeftijd van 20 tot 30 jaar;
– een inwoner in de leeftijd van 30 tot 40 jaar;
– een inwoner van boven de 50 jaar;
– een inwoner met belangstelling voor landschap/cultuurhistorie;
– een vertegenwoordiger namens de dorpsraad ’s Gravenmoer.

De klankbordgroep zal verder bestaan uit enkele medewerkers van de gemeente Dongen, een stedenbouwkundige en mogelijk ontwikkelende partijen.

Aanmelden
Wilt u meedenken over de toekomst van dit stukje ’s Gravenmoer en kunt u het algemeen belang laten voorgaan? Meldt u zich dan vóór 15 februari 2019 aan via [email protected] Meer informatie is verkrijgbaar bij Patrick Verschoor, telefoonnummer: 06-21818249, e-mail: [email protected] Het is de bedoeling dat de klankbordgroep in maart begint. De woningbouw staat gepland voor 2021/2022.

Achtergrondinformatie
Het is alweer enkele jaren geleden dat er in ’s Gravenmoer woningen zijn gebouwd. Op basis van de woningbehoefte en het woningbouwprogramma wil de gemeente nu beginnen met de voorbereiding van het gebied tussen de Waspikseweg, Julianalaan, Havenkade en Klipper. Nieuwe woningen zijn nodig om de leefbaarheid van het dorp te behouden. Het gebied is grotendeels in eigendom van de gemeente Dongen.

Reacties