‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ nu officieel een vereniging

Foto:

Het actiecomité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ is vanaf 7 februari officieel een vereniging. Met de oprichting van de vereniging werd ook de naam van het comité gewijzigd in ‘Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik’.

In een persbericht meldt de nieuwe vereniging: “Het doel van de vereniging is het bevorderen en beschermen van de natuur in de natuurge-bieden Duiventoren en het Blik, in de ruimste zin van het woord. Als vereniging is het mogelijk om juridische procedures te voeren. Dat is noodzakelijk om in de bezwaarprocedure tegen de aanleg van een weg door de Duiventoren en het Blik (de N629) erkend te worden als belanghebbende. Dat is met de oprichting van de vereniging nu juridisch en formeel geregeld.” aldus het bericht

De statuten van de vereniging zijn op woensdag 7 februari 2018 officieel in aanwezigheid van de notaris ondertekend door het bestuur van de vereniging. Het bestuur bestaat uit voorzitter René Roovers, secretaris Kees Claasen en penningmeester Jan Kosse. De overige leden van het comité werken samen in de werkgroep zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De werkgroep bestaat naast de bestuursleden uit: Leon van Assche, Bert Brakkee, Marga van Broekhoven, Gerrit Draisma, Peter Graafmans, Joyce van Loon, Ellie Oerlemans en Bob Spruyt.

“Op de korte termijn is de belangrijkste activiteit op de agenda natuurlijk het formuleren en indienen van een bezwaar tegen de aanleg van een extra weg, die de Duiventoren en het Blik doorsnijdt en aantast.” vervolgt men in het bericht.  “De vereniging denkt met haar bezwaar een goede kans te maken. De nieuwe extra weg zou door de Ecologische Hoofdstructuur ofwel Natuurnetwerk Nederland lopen. En de provincie heeft niet aangetoond, wat het grote openbaar belang zou zijn om het natuurnetwerk aan te tasten. Ook zijn er goede alternatieven, die de natuur wel sparen. De vereniging roept hierbij iedereen op ook bezwaar te maken. Het bezwaarschrift ondertekenen kan via de volgende link naar onze web-site http://www.spaardeduiventorenenhetblik.nl . Daar vindt u ook alle informatie over de bezwaar-procedure rond de N629.”

Lid worden van de nieuwe vereniging kan ook.  De kosten voor het lidmaatschap zijn € 5,00 per jaar; “deze zijn bewust zo laag om iedereen de kans te geven mee te doen. Aanmelden als lid kan via de website www.spaardeduiventorenenhetblik.nl .De volledige aandacht gaat momenteel uit naar de bezwaarprocedure tegen de N629. De be-zwaarprocedure loopt nog tot 8 maart a.s. . Daarna zal de vereniging campagne voeren om zoveel mogelijk leden te maken van de vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’. Op die manier hopen we sterker te staan wanneer Provinciale Staten later dit jaar een besluit zal nemen over een extra nieuwe weg.”

Reacties

article
93085
Het actiecomité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ is vanaf 7 februari officieel
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20180208/spaar-duiventoren-en-blik-nu-officieel-vereniging/
2018-02-08T09:45:10+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/02/08094448/heistraat5.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws