Appartementengebouwen Trappistenstraat onder slopershamer

Foto:

Woningcorporatie Casade is van plan om de 45 maisonnette-huurwoningen in de Trappistenstraat te slopen en op deze plek in totaal 72 nieuwe woningen te bouwen. De woningen zijn in 1966 gebouwd en inmiddels dus sterk verouderd; ze voldoen ook niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd.

Aanpassen heeft niet zo veel zin omdat er bouwkundige beperkingen zijn om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren. Bovendien is de grootte van de appartementen niet in overeenstemming met de doelgroep voor wie de woningen bestemd zijn, voornamelijk senioren. Casade wil daarom overgaan tot sloop.

27 extra woningen
Het plan is om de 3 appartementencomplexen met in totaal 45 woningen te slopen. Daarvoor in de plaats komen 3 nieuwe appartementencomplexen met maximaal 72 appartementen; hiermee worden 27 extra woningen toegevoegd aan de voorraad sociale huurwonigen. De huurprijs komt uit tussen de € 513-, en € 592,- per maand met een enkele uitschieter van € 635,- per maand.

Er worden ook wat veranderingen aangebracht in de locatie. Het appartementengebouw dat het dichtst bij de Pauluskerk ligt, wordt enkele meters teruggelegd, waardoor de zichtlijn vanuit de Middellaan naar de Pauluskerk verbeterd wordt. Het appartementengebouw op de hoek Middellaan –Trappisten krijgt een exrta (vierde) woonlaag. Dit ‘hoogteaccent’ moet de toegang tot de buurt benadrukken.

Parkeren
Omdat er straks meer appartementen zijn, is het ook noodzakelijk extra parkeervoorzieningen te maken. Die worden voornamelijk aangelegd op het achterterrein van de appartementengebouwen. Daar komen in totaal 41 parkeerplaatsen bij. Dit achterterrein is te bereiken via de zijwegen van de Trappistenstraat: de Constancestraat, Kruisherenstraat en de Kapucijnenstraat. Daarnaast worden er nog 8 extra parkeerplaatsen in het openbaar gebied aangelegd voor bezoekers.

Informatie en inspraak
De sloop en nieuwbouw van de woningen aan de Trappistenstraat is het resultaat van de actiepunten uit de woonvisie ‘Dongen Woont 2017 – 2027’ .

Op woensdag 21 februari houdt Casade een informatieavond over de plannen in de ontmoetingsruimte Europlus aan de Dunantstraat, aanvang 20.00 uur.
De huidige bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de voorgenomen sloop en Casade heeft individuele gesprekken gevoerd over de woonwensen en voorkeuren (terugkeren of niet).

Om de plannen mogelijk te maken is wel een bestemmingsplan nodig. Daarvoor wordt eerst een voorontwerpbestemmingsplan in de inspraak gebracht. Dit plan ligt vanaf vrijdag 9 februari gedurende 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen een inspraakreactie indienen.
Als de inspraakreacties verwerkt zijn, wordt er een ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat ook weer 6 weken ter inzage wordt gelegd. Het doel is om het definitieve bestemmingsplan voor de zomervakantie in de gemeenteraad te behandelen. De sloop en aansluitend de nieuwbouw is gepland voor begin januari 2019.

Door: Bernadette Klerx  


Reacties