Reparatie aan riolering Hoge Ham duurt langer dan verwacht

Foto:

Bewoners van de Hoge Ham hebben vrijdag via een bewonersbrief van de gemeente vernomen dat de reparatie aan de riolering ter hoogte van het pand 112 langer zal duren dan was voorzien. Nieuwe problemen bij de reparatie van de riolering zorgen ervoor dat een en ander naar schatting een week langer zal gaan duren. De openstelling voor doorgaand verkeer kan dan ook niet eerder plaatsvinden.

Het is belangrijk om onder het wegdek liggende zandlagen te verdichten, nadat er diep is gegraven. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een trilplaat. Ook laat men water op het zand lopen. Het water trekt in het zand, en de grond verdicht. Dit heet inklinken. Gisterenavond (donderdag 27 maart) heeft de aannemer water in het gat laten lopen. Vandaag zou de laatste laag zand worden aangebracht en de straat weer worden gesloten.
Vrijdagochtend werd bij een inspectie ontdekt dat er nieuwe schades zijn aan de randen van het gegraven gat. Het zand is hier weggespoeld en deze schades moeten worden gerepareerd. Dit kost extra tijd. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 4 april. Tot eind volgende week blijven de onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht.
Verkeersmaatregelen
De Hoge Ham (ter hoogte van nummer 112) blijft tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Om het centrum zo goed mogelijk bereikbaar te houden zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen: 
In de Hoge Ham, vanaf Mgr. Poelsstraat tot en met de Rabobank, blijft het tijdelijke tweerichtingsverkeer ingesteld;
In de Min. Aalberselaan en Mgr. Ariënsstraat blijft de rijrichting tijdelijk omgedraaid.
De verkeersmaatregelen eindigen wanneer de werkzaamheden gereed zijn.