HOOP!

Foto:

“Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid” (Kol. 2:6-7).

 Deze zondag spreekt: Dennis van Mellaert. Je bent van harte welkom in de Cambreur. De dienst start om 10.00 uur. De muziek wordt verzorgd door het muziekteam van hoop! o.l.v. Martin Twilt. Er is opvang voor de kinderen van 0-4 jaar (crèche) en een eigen programma voor alle kinderen die op de basisschool zitten (groep 1 t/m groep 8).

De huisgroepen zijn de eerste en derde woensdag van de maand, voor adressen en meer informatie: 0162-319902. Het Cambreurcollege, Mgr Schaepmannlaan 13, 10.00 uur, iedere zondag hoop!. De deur staat ook deze zondag voor iedereen open!