Uitnodiging: Denk en praat mee over inrichting openbare ruimte

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeenteraad van Dongen houdt in het nieuwe jaar op donderdagavond 13 januari de tweede sessie van een pilot waarbij een nieuwe manier van vergaderen wordt geoefend. Gekozen is voor een thema dat belangrijk is voor iedere inwoner: de inrichting van de openbare ruimte in onze drie kernen.

Digitaal
Vanwege de coronamaatregelen heeft het gesprek digitaal plaats. Denk en praat mee, of volg het debat als toeschouwer. Dat kan door jezelf aan te melden met een mail aan de griffier van de gemeenteraad ([email protected]) Je ontvangt daarna een link voor deelname aan de bijeenkomst
via MS Teams.

Opzet gesprek
De bijeenkomst zal ongeveer een uur duren: van 20.00 uur tot 21.00 uur. Bij het onderwerp betrokken Dongenaren nemen plaats aan de digitale gesprekstafel. Er wordt met elkaar gesproken aan de hand van een aantal dilemma’s. Deze beschrijven de uitdagingen bij de inrichting van de openbare ruimte in onze gemeente.

Ondersteuning
Gespreksleider is een van de raadsleden. Wethouder Petra Lepolder en enkele beleidsambtenaren van de gemeente Dongen zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en het geven van een vakinhoudelijk toelichting. Van elke politieke partij schuift één raadslid aan.

Vervolg
Raadsleden kunnen de uitkomsten van deze sessie bijvoorbeeld gebruiken voor het indienen van amendementen en/of moties. In de mraadsvergaderingen van 24 februari en 10 maart 2022 staan de raadsvoorstellen groenbeleidsplan en groenbeheerplan op de agenda van de raad.

Doel van de pilot
,,Doel is het mogelijk maken van een laagdrempelig gesprek met onze inwoners. Zodat direct en persoonlijk met elkaar kan worden gesproken. Met deze pilot wil de raad onderzoeken op welke manier dit het best kan worden georganiseerd. De deelnemers wordt gevraagd naar hun ervaringen. De uitkomst wordt gebruikt voor een nieuw vergadermodel’’, aldus raadsgriffier Eric Dammingh.

Werkgroep democratische vernieuwing
In deze bestuursperiode vergadert de gemeenteraad op basis van drie stappen: een raadsinformatieavond, een opiniërende raadsvergadering en een besluitvormende raadsvergadering. De werkgroep democratische vernieuwing doet onderzoek naar een nieuw vergadermodel, waarbij het gesprek met de inwoners een meer centrale plaats krijgt. De inwoner krijgt op deze manier een andere plek in de besluitvorming van de gemeenteraad.

Reacties

Cookieinstellingen