Gemeente zet fors in op bestrijding eikenprocessierups

Foto: Jan Stas/Pix4Profs

De gemeente Dongen gaat fors inzetten op de bestrijding van de eikenprocessierups. Samen met Brouwers Groenaannemers en Storix heeft de gemeente een plan van aanpak gemaakt.

Het gaat daarbij vooral ook om preventieve maatregelen. Om die maatregelen uit te voeren, wordt € 21.500 extra toegevoegd aan het budget voor ongediertebestrijding. Het totale budget voor ongediertebestrijding komt daarmee op € 49.000.

Door: Bernadette Klerx

Veel overlast
De eikenprocessierups heeft vorig jaar ook in Dongen flink toegeslagen en voor veel overlast gezorgd. In totaal zijn 114 meldingen binnengekomen en zijn er ongeveer 2500 nesten geruimd. De grootste haarden van de rups waren te vinden in De Bergen, de omgeving van zwembad de Vennen, de Kanovijver en het Trimbos. Maar ook het buitengebied van Dongen bleef niet gespaard. Daar zijn ook veel nesten gevonden, ondanks dat tot tweemaal toe preventief gespoten was met een biologisch bestrijdingsmiddel. In maart en april zijn toen 1300 bomen behandeld, maar achteraf is duidelijk geworden dat de eikenprocessierups zich niet gelijktijdig heeft ontwikkeld en dat had weer invloed op de werking van het spuitmiddel; dat was niet voldoende effectief.

Wethouder Petra Lepolder met een mezenkast (foto: Jan Stads/Pix4Profs)

Extra informatie bij evenementen
Het College heeft de problemen met de eikenprocesierups eens goed geëvalueerd en op basis daarvan een plan van aanpak voor dit jaar opgesteld. Een van de uitkomsten van de evaluatie was dat het heel belangrijk is dat scholen en verenigingen extra gerichte informatie krijgen, zodat leerlingen en leden de ‘getroffen gebieden’niet in gaan. Het College heeft daarnaast geconcludeerd dat het ook goed is om bij het verlenen van vergunningen voor evenementen aan te geven dat er overlast kan zijn van de eikenprocesierups. De organisatie zou daarbij een andere datum of een andere locatie kunnen overwegen. Het afgelopen jaar hadden bijvoorbeeld de Obstacle Run, de Zomerspelen en scouting De Stormvogels flinke overlast van de rups.

Preventieve maatregelen
Voor het komend jaar gaat de gemeente extra insteken op preventieve maatregelen. De belangrijkste zijn: preventief spuiten met biologische bestrijdingsmiddelen en de gazonstroken bij De Bergen, zwembad de Vennen, het Trimbos en de Kanovijver omvormen tot kruidenbermen. Op verschillende plekken bij eikenlanen gaat de gemeente stroken inzaaien met inheemse bloem- en kruidenzaden; daarmee wordt een voedingsplek gecreëerd voor de natuurlijke vijanden, zoals insecten, vogels, vleermuizen.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Mezen- en vleermuizenkasten
In samenwerking met natuurvereniging Ken en Geniet worden 100 mezenkasten opgehangen op de plekken waar de plaag het grootst is.  Hiermee werd vandaag gestart. Mezen zijn echte liefhebbers van processierupsen. Volgens Christ Grootzwagers van Ken en Geniet eten zij tijdens het broedseizoen wel een emmer rupsen op per kastje. Ook worden vleermuizenkasten aangebracht , om de populatie vleermuizen te stimuleren, want die eten eikenprocessierupsen op.

Pilot ‘Natuurlijke vijanden’
De pilot ‘natuurlijke vijanden’, die vorig jaar juni is gestart, loopt door tot mei 2020. Die pilot houdt in dat sluipvliegen en sluipwespen hun eitjes leggen in de verpopte eikenprocessierups. De jonge sluipwespen- en vliegen eten die op, waardoor deze niet uitkomt. Uit drie tellingen is gebleken dat in totaal 684.600 potentiële rupsen niet zijn uitgekomen als vlinder. Die nesten zijn vervolgens in kasten geplaatst in gebieden waar van nature weinig natuurlijke vijanden zijn. In de wijk De Biezen begint een pilot om delen van grote gazons niet meer te maaien. Dat stimuleert de biodiversiteit. In het najaar worden die stroken dan gemaaid en geruimd.

Snel handelen
Tijdens de piekperiodes (mei tot en met augustus) heeft de gemeente een team van specialisten in de startblokken staan, die snel kunnen handelen en eventuele overlast meteen de kop in kunnen drukken. Bij alle maatregelen die de gemeente neemt, zal extra aandacht zijn voor een goede communicatie naar de inwoners.

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties