Woensdag 5 juni: Bijeenkomst herinrichting Hoofdstraat ’s Gravenmoer

Foto:

VDe gemeente Dongen gaat aan de slag met de uitvoering van de eerste fase van het Verkeersplan ’s Gravenmoer. Op woensdag 5 juni is er om 20.00 uur een bijeenkomst voor inwoners en ondernemers in dorpshuis De Geubel over de herinrichting van de Hoofdstraat.

Tijdens de bijeenkomst presenteert Bureau Kragten een eerste schetsontwerp. Het doel van de avond is om reacties en suggesties op te halen. Na de zomervakantie volgt een tweede bijeenkomst. Dan wordt gepresenteerd hoe de opbrengst van de eerste avond is vertaald in het ontwerp. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de Hoofdstraat in het voorjaar van 2020 beginnen.

Achtergrond
Op 18 maart jl. stemde het college van burgemeester en wethouders in met het Verkeersplan
’s Gravenmoer. In dit meerjarenplan staan uitgangspunten en principevoorstellen voor het opnieuw inrichten van de hoofdwegen in het dorp. Deze zijn opgesteld na een intensief participatieproces met inwoners, ondernemers en organisaties onder begeleiding van bureau Kragten. Een nieuwe inrichting van de hoofdwegen moet ervoor zorgen dat de snelheid van het verkeer daalt, met behoud van het dorpse karakter.

Aanpak
De plannen voor de herinrichting van de hoofdwegen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Per hoofdweg moet op basis van de uitgangspunten en principevoorstellen en in samenspraak met belanghebbenden worden bekeken wat er moet gebeuren. De eerste fase van dit meerjarenplan wordt nu voorbereid. Fase 1 betreft de herinrichting van de Hoofdstraat, inclusief de bebouwde komgrens met Klein Dongen.

Voorlopige volgorde
Naast het vaststellen van het Verkeersplan heeft het college ook een volgorde bepaald voor de aanpak van de hoofdwegen: Hoofdstraat, Vaartweg, Waspikseweg, Wilhelminalaan, Molendijk (gedeelte open verharding), Wielstraat, Molendijk (gedeelte met asfalt en slingerplateau) en Julianalaan. In 2017 nam de gemeenteraad reeds het besluit dat de Hoofdstraat – gezien de kwaliteit van het wegdek – als eerste moet worden aangepakt. Ook besloot de raad dat er om het jaar een straat wordt vernieuwd, zodat ‘s Gravenmoer bereikbaar blijft en niet jarenlang aaneengesloten overlast heeft.

Afweging planning
Bij het bepalen van de volgorde is gekeken naar de kwaliteit van de bestrating, de bomen, de openbare verlichting en de riolering. Ook is gekeken naar de geregistreerde ongevallen en naar bouwontwikkelingen zoals het Integraal Kindcentrum op de locatie Wielstraat en de realisatie van nieuwe woningen op de locatie Waspikseweg. De volgorde is nog voorlopig. Er moet ruimte zijn om in te spelen op ontwikkelingen. Elk jaar wordt de volgorde afgewogen en elk jaar wordt een straat aangedragen voor de begrotingsbehandeling.

Burgerinitiatief
In ‘s Gravenmoer geldt op veel hoofdwegen een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, maar in de praktijk rijdt het verkeer harder. Ook is er vrij veel vracht- en landbouwverkeer. Bewoners in het dorp ervaren als gevolg hiervan verkeersonveilige situaties en overlast door geluid en trillingen. Via een burgerinitiatief kregen zij dit onderwerp op de agenda en medewerking om tot een pakket aan maatregelen te komen. Eind vorig jaar werden de voorstellen voor het verkeersplan tijdens een informatieavond in de Geubel gepresenteerd en positief ontvangen.

Meer informatie
Het vastgestelde Verkeersplan ’s Gravenmoer staat op www.dongen.nl/verkeersplansgravenmoer. Vanaf donderdag 6 juni staat hier ook de presentatie van het eerste schetsontwerp voor de Hoofdstraat, inclusief een online reactieformulier. Inwoners en ondernemers kunnen tot 12 juni 2019 reageren op het schetsontwerp.

Reacties

article
107975
VDe gemeente Dongen gaat aan de slag met de uitvoering van de eerste fase van
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190523/woensdag-5-juni-bijeenkomst-herinrichting-hoofdstraat-s-gravenmoer/
2019-05-23T21:24:36+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2019/05/23212401/grm1.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws