Tuf Recycling zorgt voor verhitte discussie in gemeenteraad

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Burgemeester Marina Starmans heeft gisteren alle zeilen bij moeten zetten om de raad  te overtuigen van haar standpunt dat het beter is om TUF Recycling nog een paar maanden de kans te geven om met een oplossing te komen voor de problemen bij dit bedrijf.

Het alternatief, het toepassen van bestuursdwang, was volgens Starmans een nog slechter scenario. Maar als het aan de gemeenteraad lag, was dat gisteren bijna gebeurd. De gemeenteraad had namelijk een stuk minder hoop op een goede afloop en vond dat er nu maar eens maatregelen genomen moesten worden. Voor hen was de maat overduidelijk vol. ‘Wat maakt het dat TUF ons vertrouwen nog verdient’, zo vatte Annemarie van Eenennaam van het CDA de algemeen heersende verontwaardiging samen.

Toen de discussie opliep tot het kookpunt, werd op verzoek van PvdA-raadslid Martin Montens een korte schorsing ingelast waarna de gemoederen enigszins tot bedaren werden gebracht. Directe aanleiding voor de discussie was de uitzending van het programma Zembla, waarin de misstanden bij ondermeer TUF Recycling breed uitgemeten werden.

Dwangsom
In de gemeenteraad zijn de problemen bij TUF met de regelmaat van de klok aan de orde gesteld. Het bedrijf overtreedt al jaren de regels van de omgevingsvergunning en is hiervoor ook al meerdere malen op de vingers getikt door de gemeente en andere instanties. Zonder resultaat. De situatie is er alleen maar erger op geworden. Grasmatten liggen torenhoog opgestapeld, zijn onvoldoende afgedekt en de openbare weg rondom het bedrijf is bezaaid met rubbergranulaat. Inmiddels heeft het bedrijf ook op een aangrenzend perceel aan De Schacht grasmatten opgestapeld.  In juli was het eind van het handhavingstraject bereikt en kreeg het bedrijf dwangsommen opgelegd. In totaal voor € 100.000, waarvan nog maar € 2.000 is betaald.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Geschokt
De gemeenteraad toonde zich gisteren geschokt en verslagen op de uitzending van Zembla. ‘Wij zijn erg geschrokken’, liet D66-fractievoorzitter Marieke Schouten weten. Door de uitzending is pijnlijk duidelijk geworden hoe groot het probleem is. ’
De raad wilde weten hoe het zover heeft kunnen komen, maar vooral hoe het opgelost moet gaan worden en wat de eventuele financiële consequenties zijn.

Spagaat
Burgemeester Starmans zat er zelf ook duidelijk mee in haar maag. ‘Ik ben constant aan het balanceren tussen twee vervelende keuzes. Ik kan bestuursdwang toepassen en dan komt er een deurwaarder, maar dat betekent het einde van TUF en daarmee laat ik het bedrijf dat het perceel aan TUF verhuurt ( Dongen Pallets) achter met de schulden. De directie van TUF heeft nu een partner gevonden die hen gaat helpen met een (financiële) oplossing en ik heb de hoop dat dat ook gaat lukken. Dat is altijd beter dan een gerenommeerd Dongens bedrijf met de gebakken peren laten zitten’, zo schetste de burgemeester de spagaat waarin zij zich bevindt.

Geen vertrouwen, wel hoop
Maar de gemeenteraad had daar nog niet zo snel een boodschap aan. ‘Waarom moeten we nu wel vertrouwen hebben in een oplossing’, vroeg VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans zich, net als de andere politieke partijen, af. ‘Ik heb het woord ’vertrouwen’ niet genoemd, ik heb alleen hoop en dat is voor mij een wezenlijk verschil’antwoordde de burgemeester. Ik heb hoop omdat ik weet dat TUF met een aantal partners heeft gesproken over een oplossing. Het bedrijf moet ook voor 1 oktober met een Plan van Aanpak komen. ‘

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Starmans maakte wel duidelijk dat eventuele financiële consequenties in ieder geval niet voor rekening van de gemeente komen, maar voor de verhuurder van het perceel. En over de hoogte van dat bedrag kon ze ook nog geen duidelijkheid verschaffen. In de uitzending van Zembla heb ik € 600.000 genoemd. Zembla sprak over 3 miljoen. Waarschijnlijk zal de waarheid ergens in het midden liggen.’

Vlam in de pan
Toen VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans de burgemeester opriep om de opstapeling van matten op het perceel bij De Schacht onmiddellijk te stoppen, sloeg de vlam in de pan. ‘Meneer Brooijmans, als u wilt, dat ik nu bestuursdwang ga toepassen, dan ga ik dat doen’ reageerde Starmans boos. ‘Dan gaat TUF failliet en dan weet ik niet of u zo blij bent met de gevolgen daarvan’, zo beet ze het raadslid toe. Waarop Martin Montens ( PvdA) spoorslags om een korte schorsing vroeg ’nu de discussie zo verhit wordt’.

En inderdaad, 10 minuten later waren de gemoederen enigszins bedaard, maar de kritische noot was niet verdwenen. ‘U vraagt aan ons om te besluiten tot bestuursdwang en dat vinden we een impertinente vraag, maar wij zien wel dat de belangen groot zijn en wij helpen u graag hopen dat het goed komt. Wij willen zo spoedig mogelijk na 1 oktober (de deadline voor het Plan van Aanpak) een bijeenkomst waarin we uitvoerig ingaan op alles wat er rondom TUF is gebeurd’, eiste Martin Montens namens de hele raad. En dat zegde de burgemeester graag toe.

Door: Bernadette Klerx

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties