Huisvesting arbeidsmigranten: raad accepteert geen verdringing op sociale huurmarkt

Foto:

Werkgevers in met name de agrarische en logistieke sector moeten zo veel mogelijk zelf zorgen voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. En de komst van arbeidsmigranten mag absoluut niet leiden tot verdringing op de markt voor sociale huurwoningen. Met andere woorden: Dongenaren die ingeschreven staan voor een sociale huurwoning moeten niet nog langer hoeven te wachten omdat die woning naar arbeidsmigranten zouden gaan.

Die boodschap gaf de gemeenteraad het College mee tijdens de bespreking van een notitie over een goed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten, die hier tijdelijk – van 6 maanden tot 2 à 3 jaar- verblijven. Op dit moment heeft de gemeente onvoldoende handvatten om in te spelen op de woningbehoefte van deze sterk groeiende groep werknemers.

Geen grootschalige opvang
Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang voor de regio Hart van Brabant,waartoe Dongen behoort. En dus moeten alle Hart van Brabant gemeenten hun steentje bijdragen om goede huisvesting van deze groepen mogelijk te maken. Daarom is de gemeente met een aantal belanghebbende bedrijven, instanties en organisaties een paar maanden geleden rond de tafel gaan zitten; de input daarvan is vastgelegd in een uitgangspuntennotitie.

In de notitie worden overigens geen concrete locaties of accommodaties genoemd. Wel heeft de gemeente uitgesproken dat ze niet meewerkt aan grootschalige opvanglocaties ( meer dan 100 personen). En er mag geen sprake zijn van verdringing op de sociale huurmarkt.

De gemeente heeft in principe twee opties op het oog: kleinschalige huisvesting in de bestaande woonomgeving voor migranten die semi-permanent ( 6 maanden tot 2 à 3 jaar) verblijven en huisvesting in units bij bedrijven voor de groep die maxiaal 6 maanden in Dongen verblijft.

‘Maak huisvesting bij bedrijven mogelijk’
Dat laatste was trouwens ook de wens van twee insprekers: de heer Houtepen namens ZLTO Dongen-Loon op Zand en mevrouw Eldering namens Jong Fruit. ‘De migranten zijn van harte welkom. Veel agrarische bedrijven nemen al hun verantwoording voor de huisvesting. Laat bedrijven en overheden samenwerken om huisvesting bij agrarische bedrijven mogelijk te maken,’zo pleitte de heer Houtepen. En mevrouw Eldering was het daar van harte mee eens. ‘Jong Fruit is een grote speler in de regio en wij willen graag het voortouw nemen bij de oplossing van het huisvestingsvraagstuk. Ik pleit ervoor om huisvesting bij de bedrijven mogelijk te maken.’

Geen verdringing
Voor de politiek was vooral het voorkomen van verdringing in de sociale huurmarkt een hard punt. ‘Het is echt een probleem dat in Dongen leeft. Mensen die al heel lang wachten op betaalbare woonruimte, zijn bang dat ze nu nog langer moeten wachten. Wij vinden dat werkgevers in eerste instantie moeten zorgen voor woningen en als dat bij het bedrijf kan vinden wij dat helemaal niet zo’n slecht idee’, zo vond Mieke Breugelmans.

Pieter Brooijmans: ‘Het is in ons aller belang dit goed te regelen. Voor de VVD zijn drie dingen heel belangrijk: geen verdringing op de sociale huurmarkt, een groot draagvlak in de omgeving en een kleinschalige aanpak.’

Over twee weken neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de uitgangspuntennotitie. Daarna wordt het ter inzage gelegd voor inspraak en dat moet dan uiteindelijk leiden tot een definitieve beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten 2018′. De verwachting is dat dat rond eind maart afgerond kan zijn.

Door: Bernadette Klerx

Reacties

Cookieinstellingen