Verhuizing VV Dongen naar Beljaartlaan lijkt voorlopig van de baan

Foto:

Verhuizing van VV Dongen naar de Beljaartlaan lijkt voorlopig van de baan. De gemeenteraad wil per se niet in zee gaan met projectontwikkelaar Paridome BV, de opvolger van PvH Vastgoed. De raad vindt het financieel risico veel te groot en daarom onaanvaardbaar. Ze volgt daarmee het standpunt van het College, dat na de uitkomst van het financieel onderzoek door accountantsbureau BDO ook al tot die conclusie was gekomen.  Over twee weken neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Het standpunt van het College leidde tot grote ergernis bij VV Dongen. Die wil alleen maar naar de Beljaartlaan en alleen maar met het plan van Paridome. En dat laatste wilden raad en College onder geen enkel beding. Paridome voldoet niet aan ‘de dringende wens van de gemeenteraad om uitsluitend in zee te gaan met een betrouwbare partner met een solide financiële basis’. En volgens het College heeft Pardiome dat niet en de raad was het daar roerend mee eens.

Te veel financiële risico’s
De raad had in juli vorig jaar met een motie zelf aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de liquiditeit, kredietwaardigheid en solvabiliteit van de drie projectontwikkelaars die plannen hadden ingediend voor de verhuizing van VV Dongen en de herontwikkeling van sportpark De Biezen. Het college gaf BDO accountants vervolgens opdracht en kwam op basis van de gegevens uit het rapport tot de conclusie dat er te veel financiële risico’s kleven aan het plan van Paridome. Zo is dit plan helemaal met extern geld vanuit een land buiten de Europese Unie gefinancierd. En dat brengt extra risico mee. Bovendien was het College ook bepaald niet gelukkig met de handelwijze van de projectontwikkelaar, die eerst onder de naam PvH Vastgoed een plan indiende en dit later wijzigde in Paridome.

Niet professioneel
‘PvH Vastgoed BV heeft tijdens de fase van de financiële analyse zonder overleg met ons een aantal wijzigingen doorgevoerd in de juridische entiteit, de financiers, de financieringsconstructie en het plan voor de woningbouwlocatie. Die handelswijze is niet in overeenstemming met de houding die wij van een professionele partij en partner verwachten’, zo concludeerde het College. En dat vond de raad ook. Het plan van PvH/Paridome voor de herontwikkeling van sportpark De Biezen bevatte ook veel meer woningen ( 177) dan de gemeente lief was. Die had aangegeven daar maximaal 150 woningen te willen bouwen.

Einde verhaal Beljaartlaan?
Einde verhaal dus voor Paridome. Daar was de gemeenteraad het roerend over eens. Dat gold nog niet voor de locatie Beljaartlaan. De meerderheid van de raad sprak zich daar gisteren nog niet duidelijk over uit. Alleen voor het Democratisch Podium en Lijst Breugelmans was het nu ook einde verhaal voor de locatie Beljaartlaan. ‘De locatie was gebonden aan de projectontwikkelaar. Dus als we niet verder gaan met Paridome, dan is ook de locatie Beljaartlaan van de baan’, sprak Martin Montens van het Democratisch Podium resoluut. Hij kreeg onmiddellijk bijval van Mieke Breugelmans. ‘Geen Paridome, dus ook geen Beljaartlaan, laten we de bewoners die duidelijkheid nu geven. Dan kunnen zij ook weer rustig slapen’.

Ongenoegen over houding VV Dongen
Democratisch Podium, Lijst Breugelmans en de PvdA uitten bovendien hun ongenoegen over de starre houding van VV Dongen. Die heeft in een brief aan het College en de raad aangegeven dat voor hen alleen de Beljaartlaan en het plan van Paridome bespreekbaar is. ‘De opstelling van VV Dongen is kortzichtig en niet professioneel. Drie ontwikkelaars hebben plannen ingediend, maar er is er maar één aan de leden van VV Dongen gepresenteerd en dat was het plan van de ontwikkelaar die een bedrag van € 400.000,= aan de club toezegde. Waarschijnlijk heeft dat de keuze van de club ook beïnvloed’, zo stelde Martin Montens van het Democratisch Podium fijntjes vast.

En ook Mieke Breugelmans had geen goed woord over voor de volgens haarde ‘arrogante en ondankbare houding van VV Dongen’. ‘Laat ze nu zelf hun problemen maar oplossen’. Eline van Boxtel van de PvdA deed er nog een schepje bovenop. ‘Ik hoop toch echt dat VV Dongen met een open blik naar de toekomst kijkt. Ze krijgen hier een prachtkans op een gloednieuwe accommodatie. Maar als ze aangeven dat ze niet meer willen, dan is het wat ons betreft ook echt klaar’.

Wethouder Piet Panis was blij met de brede steun van de raad, ook al had hij begrip voor de teleurstelling bij de voetbalvereniging. ‘Het rapport van BDO is voor ons de basis geweest waarop wij ons standpunt hebben gebaseerd. Wat ons betreft blijven we proberen om een oplossing te vinden. Als u over twee weken definitief dit besluit neemt, gaan we dat communiceren naar VV Dongen en gaan we kijken naar de vervolgstappen. Ik kan me voorstellen dat VV Dongen dan eerst zijn leden wil raadplegen.’

Door: Bernadette Klerx

Reacties