Werkzaamheden Vierbundersweg en Fazantenweg

Foto: google earth

Vanaf eind augustus tot en met eind september 2015 voert de gemeente Dongen groot onderhoud uit aan het asfalt op de Vierbundersweg en de Fazantenweg. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is een omleiding noodzakelijk voor doorgaand verkeer.

Vierbundersweg
De huidige deklaag van het asfalt van de Vierbundersweg vanaf de rotonde De Slof tot aan de oprit van het viaduct richting Tilburg is versleten en moet worden vervangen. Als eerste wordt het huidige asfalt verwijderd waarna een nieuwe laag wordt aangebracht. Om de overlast voor het doorgaande verkeer te beperken, worden deze werkzaamheden in het weekend uitgevoerd: van vrijdag 28 augustus 17.00 uur tot uiterlijk maandag 31 augustus 05.00 uur. Gedurende deze periode is de Vierbundersweg vanaf de rotonde De Slof tot aan de oprit van het viaduct richting Tilburg afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Informatie over de omleidingsroute volgt t.z.t. via www.dongen.nl en via borden.

vierbundersweg1

Markeringen
Tegelijk met de werkzaamheden aan het asfalt wordt de markering op dit gedeelte van de Vierbundersweg aangepast. De weg krijgt een dubbele doorgetrokken middenstreep, die onderbroken wordt ter hoogte van de in- en uitritten. Aan de zijkant van de rijbaan wordt aan weerszijden een onderbroken kantstreep aangebracht. Door de toepassing van deze nieuwe markering wijzigt de verkeerssituatie. Belangrijkste wijziging is dat inhalen op dit deel van de Vierbundersweg niet meer is toegestaan. Een paar weken later, eind september, volgt de markering op de rest van de Vierbundersweg en de Steenstraat.

De markering wordt aangebracht conform de zogenaamde Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK). Aan de hand van de markering kan de weggebruiker herleiden welk gedrag gewenst wordt en welke maximale snelheid is toegestaan. De EHK maakt deel uit van de Duurzaam Veilig-maatregelen. In de afgelopen periode zijn diverse wegen in Dongen voorzien van deze markeringen. Bijvoorbeeld de Waspikseweg en Kanaaldijk Noord.

Fazantenweg binnen bebouwde kom
Het asfalt van de Fazantenweg binnen de bebouwde kom (tussen Meester Janssenweg en Gaasjesweg) dient eveneens vervangen te worden. De werkzaamheden staan gepland voor medio september en duren ongeveer een week. Ook voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk de rijbaan af te sluiten en een omleiding in te stellen. Meer informatie over de omleidingsroute en de exacte datum vindt u binnenkort op www.dongen.nl.

fazantenweg1

Fazantenweg buiten bebouwde kom
Nadat de werkzaamheden aan de Fazantenweg binnen de bebouwde kom zijn afgerond, wordt het gedeelte buiten de bebouwde kom (tussen Procureurweg en Oude Veepad) aangepakt. Op dit gedeelte van de Fazantenweg wordt het asfalt op diverse plekken gerepareerd, wordt een nieuwe slijtlaag over het wegvak aangebracht en worden aan beide zijden van de rijbaan stroken bermasfalt aangelegd. Het bermasfalt zorgt ervoor dat automobilisten veilig kunnen uitwijken en attendeert de bestuurder door middel van ribbels in het asfalt erop dat hij zich naast de rijbaan bevindt.

De werkzaamheden aan de Fazantenweg buiten de bebouwde kom staan gepland voor medio/eind september. De exacte datum is afhankelijk van de afronding van de werkzaamheden aan de Fazantenweg binnen de bebouwde kom. Naar verwachting duren de werkzaamheden buiten de bebouwde kom enkele weken. Tijdens de werkzaamheden wordt de Fazantenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Meer informatie over de omleidingsroute vindt u t.z.t. op www.dongen.nl. Aanliggende bedrijven worden voor aanvang van de werkzaamheden persoonlijk geïnformeerd.

Fietspad EVZ
Goed nieuws voor fietsliefhebbers. In het najaar komt er een nieuw fietspad aan langs de Fazantenweg tussen het gedeelte Kwartelweg en Oude Veepad/Bosweg. Hiermee wordt het fietspad dat door de Ecologische Verbindingszone (EVZ) loopt verlengd en veiliger gemaakt. Dit is een vooruitgang voor de vele recreanten die gebruikmaken van het fietspad door de EVZ. De aanleg van het nieuwe fietspad staat gepland voor oktober 2015. Deze werkzaamheden vinden plaats aansluitend op de werkzaamheden aan de Fazantenweg buiten de bebouwde kom.

fazantenweg2

Veiligheid
Bovenstaande werkzaamheden worden niet alleen uit het oogpunt van onderhoud verricht, maar vooral ook om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente vraagt daarom uw begrip voor de mogelijke overlast die de werkzaamheden teweegbrengen.

Overzicht planning
Samenvattend vindt u hieronder een overzicht van alle werkzaamheden van de komende periode:
• Vierbundersweg: vrijdag 28 augustus 17.00 uur tot maandag 31 augustus 5.00 uur;
• Fazantenweg binnen bebouwde kom: medio september 2015;
• Fazantenweg buiten bebouwde kom: medio/eind september 2015 (aansluitend op werkzaamheden Fazantenweg binnen bebouwde kom);
• Aanleggen fietspad: oktober 2015 (aansluitend op werkzaamheden Fazantenweg buiten bebouwde kom).

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ruud Jansen, wegbeheerder gemeente Dongen, via het algemene telefoonnummer 14 0162 of via e-mail: [email protected]

Reacties