Vaartweg weer op de schop

Foto:

Onlangs werd de Vaartweg na een renovatie van ruim een jaar  feestelijk heropend. De vreugde bleek echter van korte duur, want de gemeente kreeg de laatste tijd veel klachten van verzakkingen in de rijbaan. Na onderzoek van de klachten bleek dat er wat fouten zijn gemaakt tijdens de werkzaamheden. Inmiddels is de aannemer gestart met het oplossen daarvan. Naar schatting zullen deze herstelwerkzaamheden 10 dagen duren.

Resultaten onderzoek
Uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt dat de ruimten naast de boomgroeiplaatsen
met zand zijn opgevuld. De firma die verantwoordelijk is voor de aanleg van die
boomgroeiplaatsen heeft aangegeven dat dit niet correct is. De ruimte had opgevuld
moeten worden met zogenaamd puingranulaat.
Uitvoering herstelwerkzaamheden
Om de situatie op orde te krijgen is de aannemer op 5 december gestart met de
herstelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden gaan 10 dagen duren. Dit houdt in dat
de verharding voor en na de boomgroeiplaatsen wordt open gemaakt, het zand wordt
verwijdert en de vrijkomende ruimte wordt opgevuld met puingranulaat. Hierna wordt
de verharding weer terug gelegd. De kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Verkeersmaatregel
Om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren wordt het verkeer tijdens
de herstelwerkzaamheden tijdelijk over de parallelweg geleid. Naar aanleiding van de rioolreiniging en inspectie zijn nog enkele kleine schades in de riolering waargenomen. Het gaat hier om kleine reparaties die in de rioolbuis worden uitgevoerd. De straat hoeft voor deze reparatie-werkzaamheden niet te worden opengebroken.
Foto: De Vaartweg tijdens de werkzaamheden eerder dit jaar  (foto Jan Stads / Pix4Profs)