Cammeleur blijft zorgenkindje

Foto:

De alarmbellen bij de gemeenteraad blijven maar rinkelen als het om de Cammeleur gaat. Afgelopen donderdag kreeg wethouder René Jansen weer een spervuur aan vragen over zich heen gestort. Aanleiding was de in mei verschenen raadsinformatiebrief met een update over de toekomst van de Cammeleur. Op verzoek van D66 was deze als extra bespreekpunt op de agenda geplaatst, ‘zodat we het er eens uitvoerig over kunnen hebben’, liet de partij weten. Maar de vragen van de gemeenteraad waren vooral een herhaling van zetten. En dat wekte naast begrip ook flink wat irritatie bij de wethouder op.

Door: Bernadette Klerx

Onrustig
De Cammeleur staat er financieel belabberd voor. En de Corona-perikelen hebben daar nog eens een flinke schep bovenop gedaan. Stichting Donckhuys stevent af op een tekort van € 60.000. Tegelijkertijd is Donckhuys vorig jaar al samen met de andere partners een traject gestart om het tij te keren en tot een gezonde financiële toekomst te komen. Dat traject loopt nog en zal pas aan het eind van dit jaar afgerond zijn. Nieuw is deze informatie niet, maar de gemeenteraad wordt er nog steeds erg onrustig van en trok toch maar weer eens aan de bel.

Vinger aan de pols
‘Hoe lang kunnen we dit nog volhouden’, vroeg D66-raadslid Joeri de Jong zich af. Hij riep de wethouder op actief aan te kloppen bij het Rijk voor steun. ‘Minister Ollongren heeft een potje van 60 miljoen euro beschikbaar voor sociaal-culturele instellingen’, wist het raadslid te vertellen. Ook bezorgdheid bij het CDA, de PvdA en de VVD.’De wethouder moet de vinger flink aan de pols houden’, was de dringende oproep van PvdA-raadslid Tonny Dijck. En Perry Wens (VVD) vroeg zich openlijk af of het bestuur van Donckhuys zelf nog wel hoop en vertrouwen heeft in een goede gezonde financiële toekomst.

Irritatie
Wethouder René Jansen reageerde duidelijk geïrriteerd. ‘ Ik begrijp uw zorgen, maar dit is een herhaling van zetten. Ik heb vandaag nog niet één vraag gehoord die twee maanden geleden al niet is gesteld. Wat wilt u nu? De Cammeleur is de afgelopen twee maanden dicht geweest. De grootste omzet, die van de evenementen, is weggevallen. De Cammeleur-partners zitten nog midden in het traject om samen naar een financieel gezonde toekomst te gaan zonder het concept aan te tasten. Ik vraag u om vertrouwen in dit traject en de partners de tijd te gunnen om dat proces af te ronden.’
En over het potje van minister Ollongren: ‘Wij hebben al actie ondernomen, maar er is nog te weinig zeker. Je moet bijvoorbeeld ook weer aan allerlei voorwaarden voldoen en ik ga niet op voorhand al geld uitgeven, dat er nog niet is. Maar u kunt er zeker van zijn we alles doen wat we kunnen, alle registers staan open.’

Geubel
Het humeur van de wethouder werd er niet beter op toen ook nog vragen gesteld werden over de stand van zaken bij De Geubel. De Geubel, nu nog onder de vleugels van stichting Donckhuys, moet in de toekomst ondergebracht worden in een aparte stichting. Donckhuys had vorig jaar al aangegeven De Geubel af te willen stoten. Het dorpshuis kost Donckhuys € 20.000 per jaar. Raadslid Cees Zwaal van de Volkspartij Dongen was geschrokken van ‘geluiden dat de inventaris bij De Geubel weggehaald zou worden’ en vroeg om opheldering.

Absolute onzin
Het schoot de wethouder keihard in het verkeerde keelgat. ‘Er wordt hier nu net gedaan of De Geubel leeggeroofd wordt . Dat is echt absolute onzin. Er is een inventarislijst opgemaakt en daarover worden gesprekken gevoerd. Dat is alles. We zijn goed in gesprek met de Geubelcommissie en daar komt ook echt een goed plan uit’, zo verzekerde Jansen.

Besparingen
De Cammeleur heeft vorig jaar al maatregelen in gang gezet om kosten te besparen en ook in 2020 staan er nog (tijdelijke) maatregelen op stapel, die samen € 114.500 in het laatje moeten brengen.
De belangrijkste daarvan zijn aanscherping van het horecarooster, geen opbouw van de vervangingsreserve, geen uitbreiding personeel, bezuiniging huisvesting en organisatiekosten, aanpassing van de openingstijden en aanpassing van het theaterprogramma.

Reacties