Ingezonden: CDA stemt in met plannen voor 2024, maar pleit voor verstevigen van bestaansbasis

Foto:

Ingezonden door CDA Dongen-’s Gravenmoer

CDA stemt in met plannen voor 2024, maar pleit voor verstevigen van bestaansbasis
Op donderdag 9 november heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met de Programmabegroting 2024-2027. In deze begroting presenteert het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) haar plannen voor 2024. Maar het laatste woord is aan de gemeenteraad. Tijdens de behandeling van de begroting vroeg het CDA aandacht voor diverse onderwerpen, zoals verhogen van giftengrens in de bijstand, nieuwe (tijdelijke) steunmaatregelen voor inwoners die het moeilijk hebben en voor een onderzoek naar het gevoel van verkeersveiligheid onder inwoners.

De basis in orde
In de Algemene Beschouwing van het CDA vroeg fractievoorzitter Stijn Sips aandacht voor de onzekerheden van deze tijd: „De samenleving staat op een kantelpunt en verkeert in een transitie. Mensen hebben het gevoel dat ze niet meer worden gehoord. Dat ze er alleen voor staan. Aan ons mede de taak om ervoor te zorgen dat de basis dan in orde is. Dat we bouwen aan een sterke gemeenschap waarin mensen zich thuis voelen. Waarin we samen werken aan een goede bestaansbasis. En waarin mensen mede-eigenaar zijn van de oplossingen.” Het CDA is daarom blij dat we blijven investeren in nieuwe onderwijsgebouwen, dat er een nieuw armoedebeleid komt en dat we volop inzetten op nieuwe, betaalbare, woningen. De ambitie om 100 flexwoningen te bouwen is hiervoor een stap in de goede richting.

Veilige en leefbare wijken
Het CDA heeft veel aandacht gevraagd voor de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten. Het CDA is daarom blij dat, naar aanleiding van onze motie, er geld is vrijgemaakt voor inwoners- en buurtinitiatieven. Echter is het een zorgelijke constatering dat diverse dorps- en wijkraden verdwijnen of in ‘slaapstand’ verkeren. „Al is het ook niet vreemd, want de gemeente heeft hierin de afgelopen jaren simpelweg te weinig geïnvesteerd. Het college heeft het laten gebeuren.”, aldus Sips. Het CDA hoopt dat er met de komst van een coördinator ‘wijkgericht werken’ de dorps- en wijkraden weer structureel ondersteund gaan worden en dat er (eindelijk) wijkschouwen worden uitgevoerd. Wijkschouwen zijn bedoeld om samen met inwoners de veiligheid en leefbaarheid van een wijk in beeld te brengen en aan te pakken. Daarnaast kon het plan van het CDA om een onderzoek te doen naar het gevoel van verkeersveiligheid onder inwoners op voltallige steun van de gemeenteraad rekenen.

(Mantel)zorg
Tevens stond het belang van een zorgzame samenleving hoog op de agenda van het CDA, met aandacht voor (jonge) mantelzorgers. Komend jaar brengen we in beeld hoe zorgvrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden. Voor nu continueren we de mantelzorgwaardering. Hiervoor is in de begroting structureel rekening gehouden met bonnen ter waarde van €100.

Bestaanszekerheid
Sips in de vergadering: „Net als een dak boven je hoofd is ook de zekerheid op een bestaan een basisrecht. Het is zelfs in onze Grondwet verankerd. De realiteit laat echter zien dat de onzekerheden bij mensen vandaag de dag groot zijn. Te groot zelfs. Natuurlijk kunnen we dat als gemeente niet allemaal alleen oplossen, maar we kunnen weldegelijk onze bijdrage leveren. En dat doen we gelukkig ook: met een lokaal steunfonds, het herijken van het armoedebeleid, een onderzoek naar kinderarmoede, de witgoedregeling, de gratis Arriva OV-Meedoen Pas voor de minima.”

Nieuwe maatregelen
Om inwoners nog beter te helpen heeft het CDA hiertoe twee moties ingediend. Het CDA wil dat huishoudens in de bijstand voortaan €1.800 aan giften mogen ontvangen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. Dit was eerst €1.200. „Sinds 2021 zijn de kosten van levensonderhoud fors gestegen en is de toch al kwetsbare bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden nog meer onder druk komen te staan.”, aldus CDA-raadslid Coert van Os. Daarnaast heeft het CDA ervoor gepleit om in 2024 weer een nieuw pakket steunmaatregelen klaar te hebben. Van Os: „In 2023 was er ruim 800.000 euro beschikbaar. In 2024 moeten we weer klaarstaan om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te ondersteunen mocht dat weer nodig zijn.”. Beide moties werden door de hele gemeenteraad omarmd.

Aan de slag
Tot slot is het CDA blij dat in 2024 nog meer van onze ideeën (moties) worden uitgevoerd. Zo gaat de gemeente aan de slag met het waarderen van vrijwilligers en gaat de gemeente verder met onze opdracht om de speeltoestellen in de gemeente, samen met inwoners, te vervangen. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 – 200 402 95.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen