Gemeente wil lachgasgebruik en wildkamperen harder aanpakken

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente wil paal en perk stellen aan het oneigenlijk gebruik van lachgas en het wildkamperen. Daarom worden er een aantal artikelen toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die handhaving hierop beter mogelijk moeten maken.

De mogelijkheden die de huidige APV biedt, zijn onvoldoende en niet effectief genoeg om tegen deze vormen van overlast op te treden. De problemen doen zich o.a. voor in park Vredeoord, op Tichelrijt en in de omgeving van de Doelstraat, de Kanaaldijk Noord en Kanaaldijk Zuid. De vernieuwde APV is donderdag onderwerp van gesprek in de gemeenteraad.

Door: Bernadette Klerx

Lachgas: overlast en gezondheidsrisico’s
Het gebruik van lachgas door vooral jongeren en de verkoop aan hen vormt een niet te onderschatten probleem. Het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel veroorzaakt overlast, verstoort de openbare orde, tast de leefomgeving aan, brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, en is een gevaar voor de verkeersveiligheid,’geeft het College als argument voor de hardere aanpak. Onder meer in Park Vredeoord, op het industrieterrein Tichelrijt en in de omgeving van de Doelstraat zorgt het gebruik van lachgas voor de nodige overlast. Een algeheel verbod op lachgas is volgens het College niet mogelijk, want omdat lachgas nog steeds een legaal middel is, is een verbod op het bezit en gebruik ervan juridisch kansloos.

‘Verboden terrein’
De gemeente kan wel ingrijpen, als er concrete overlast is en als dat gepaard gaat met verstoring van de openbare orde of aantasting van het leefklimaat. Daarnaast kan het College plaatsen aanwijzen waar lachgasgebruik en – bezit verboden is. En dat wil ze ook doen. In samenspraak met de politie en Boa’s zijn een aantal gebieden aangemerkt als verboden terrein voor lachgasgebruik. Het gaat om o.a. het centrumgebied, het Europaplein, enkele parken, natuurgebieden en speelweides. In die gebieden is sprake van structurele overlast door lachgasgebruik.

Wildkamperen: verloedering
Ook het wildkamperen of slapen op openbare plaatsen wil het College fors aan banden leggen. ‘Slapen op openbare plaatsen en wildkamperen draagt bij aan de verloedering van de gemeente, onder andere door het gebrek aan sanitaire voorzieningen’, vindt het College . Onder meer aan de Kanaaldijk Noord, Kanaaldijk Zuid en in verschillende parken is sprake van overlast van mensen die op een openbare plaats overnachten. Vrachtwagenchauffeurs die vanwege hun werk in de cabine van hun vrachtwagen moeten overnachten, mogen dat wel gewoon doen. Voor hen geldt het verbod niet; en ook nachtvissers mogen een tentje plaatsen.

Ondermijning: extra maatregelen
De extra maatregelen tegen wildkamperen en lachgas zijn de meest opvallende wijzigingen in de nieuwe APV. Maar daarnaast wil het College ook extra maatregelen treffen om de ondermijnende criminaliteit beter aan te pakken. ‘Het risico bestaat dat malafide ondernemers zich vestigen in sectoren waar het
toezicht van de overheid beperkter is’, licht het College toe en daarom wil de gemeente effectief op kunnen treden als er vermoedens van ondermijning zijn. Dat kan door een vergunningsplicht in te stellen voor panden, straten, gebieden of branches. ‘ Van zo’n vergunningsplicht gaat een preventieve werking uit’ denkt het college.

Woonoverlast
Ook woonoverlast kan beter aangepakt worden in de nieuwe APV. Landelijk is al jaren de discussie gaande dat gemeentes nu eigenlijk onvoldoende instrumenten hebben om woonoverlast effectief en vroegtijdig te bestrijden. Met een zorgplicht moet het beter mogelijk worden om ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden te voorkomen. De burgemeester krijgt dan de bevoegdheid om het voldoen aan de zorgplicht af te dwingen door middel van het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. Maar dat is echt bedoeld als allerlaatste redmiddel, want dat mag alleen bij ‘ernstige en herhaaldelijke hinder’ en als alle andere middelen niet geholpen hebben.

Reacties

Cookieinstellingen