Raad worstelt nog met oplossingen voor toekomst Cammeleur

Foto:

De gemeenteraad verschilt van mening over de oplossingen voor een gezonde financiële toekomst van De Cammeleur.

De oppositiepartijen CDA, D66 en Ouderenpartij zijn er nog niet van overtuigd dat de voorgestelde oplossingen ook de juiste uitweg zijn uit de malaise. Met name de bezuiniging op het Kunstpodium en de verzelfstandiging van de horeca in De Cammeleur leidden tot de nodige twijfels. De VolkspartijDongen, PvdA en VVD zagen het wat minder somber in en en hamerden erop nu eindelijk eens flinke stappen te zetten. Volgende week donderdag moet de raad een definitieve klap geven op de uitgangspunten en voorstellen die het College heeft opgesteld om de toekomst van De Cammeleur als huiskamer van Dongen veilig te stellen.

Door: Bernadette Klerx

Vrees voor verschraling theateraanbod
Voor DonckHuys was met name de voorgestelde verzelfstandiging van de horeca en de loskoppeling van de theaterprogrammering een pijnpunt. Desiree Vonk, voorzitter van stichting DonckHuys, probeerde de raad ervan te overtuigen dat dit geen goed idee was. ‘De horeca bij DonckHuys weghalen lost niks op. Het probleem bij de horeca zit in de onrendabele uren en de beperkingen die ons op worden gelegd. Het theater draait goed. In drie seizoenen hebben we 7.000 tickets verkocht. Als je dit weghaalt bij DonckHuys, dan gaat het verloren’, zo voorspelde ze.

Die vrees werd gedeeld door D66 en CDA . ‘Het theater gaat verschralen als een commerciële partij dat gaat organiseren’ Die zal eerder kiezen voor een theatervoorstelling die een hoge baromzet garandeert. Wij zijn voor een breed theaterprogramma en daarom willen wij geen commerciële partij’,legde D66-raadsldi Joeri de Jong uit. Ook het CDA vond het weghalen van horeca en theater bij Donckhuys geen goed idee. Daarnaast vond de partij dat er ‘nog veel open eindjes’ zitten in de voorstellen. ‘Waar gaan we nu eigenlijk ‘ja’ tegen zeggen als we hiermee akkoord gaan’, vroeg raadslid Koenraad van Eersel zich af.

Horeca zelfstandig: volmondig ‘ja’
Andere fracties zagen wat minder beren op de weg. ‘Wij zeggen volmondig ja tegen verzelfstandiging van de horeca’, liet Volkspartij Dongen- fractievoorzitter Denise Kunst weten. ‘ De horeca kan dan een mooie kostendrager zijn om theater mogelijk te maken’, lichtte ze toe. PvdA-raadslid Martin Montens dacht er net zo over. ‘Loskoppelen van de horeca vinden wij een prima idee, als er maar voldoende aandacht blijft voor de sociaal-culturele instellingen die gebruikmaken van de Cammeleur. Verzelfstandiging hoeft ook zeker niet per sé commercieel te zijn. En een verschraling van het aanbod hoeft ook niet nodig te zijn. Je kunt theater heel goed combineren met een horeca-ondernemer. En dat vond Perry Wens (VVD) ook: ‘Een creatieve horecaondernemer met een visie, dat is wat wij willen’.

Betaalbaar muziekonderwijs
Het tweede grote issue voor de raad was de bezuiniging op het Kunstpodium. Dat liep als een rode draad door de discussie. Monica Michels nam de raad mee in haar persoonlijke verhaal als trotse moeder van een leerling van het Kunstpodium . ‘Muziekles biedt zoveel meer dan alleen muziek leren maken. Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Ontneem de Dongense kinderen niet de mogelijheid om betaalbaar muziekonderwijs te volgen en pas de bezuiniging aan naar € 60.000 in plaats van € 100.000, stelde ze voor.

Monique Heuts van het Kunstpodium voegde daar nog een hartstochtelijk pleidooi voor betaalbaar kunst- en muziekonderwijs aan toe. Over het belang van betaalbaar kunst- en muziekonderwijs was de raad eensgezind. ‘Muziekonderwijs mag geen voorrecht worden voor kinderen van wie de papa en mama een dikke portemonnee hebben’, zei Jan Kennekens van de Ouderenpartij. Denise Kunst van de Volkspartij Dogen stelde voor om de opgelegde bezuiniging anders te verdelen, zodat het Kunstpodium enigszins ontlast wordt. ‘ Misschien kan het Kunstpodium € 80.000 opbrengen en dat de resterende € 20.000 dan over de andere partners verdeeld wordt’ zo stelde ze voor.

Kracht van Dongens DNA
Wethouder René Jansen: ‘Als de raad wil dat we dat bedrag anders gaan verdelen, dan kan dat. Maar het moet natuurlijk wel reëel blijven. Hij bestreed overigens dat het kunst- en muziekonderwijs door de bezuiniging op sterven na dood zou zijn. ‘We doen al heel veel aan muziekonderwijs via de scholen en ik twijfel er absoluut niet aan dat we het daarmee niet gaan redden. Als we allemaal goed samenwerken, kunnen we dat. Dat is de kracht van ons Dongens DNA’.

Weeffouten hersteld
De wethouder was er ook heilig van overtuigd dat de voorstellen een goede basis zijn om uit de financiële ellende te komen. ‘We zijn in het begin in het ondernemingsplan van aannames uitgegaan die niet blijken te kloppen. Die weeffouten worden met deze voorstellen hersteld. Er ligt nu een goede basis, waarmee ik graag veder ga. En ja, er zijn voorstellen die pijn gaan doen, maar hoe dan ook, we moeten nu echt knopen doorhakken.

Gas erop
En dat vonden meer partijen. ‘Dit is een goede start om tot een totale oplossing te komen. We moeten nu een stevige stap zetten, keuzes maken en verder gaan ’, vond Martin Montens. VVD-raadslid Perry Wens sloot zich daar kort en krachtig bij aan: ‘Handen uit de mouwen en gas erop’.

Reacties