Volkspartij Dongen spreekt zich uit in kwestie rondom Salamander

Foto:

In een column geeft de fractie van de Volkspartij Dongen  haar kijk op de kwestie rondom de bestemmingsplanwijziging van De Salamander. De partij ziet geen reden om de voorgenomen wijziging aan te passen of in te trekken. Uitbater Coert en Jolanda van Os ageren tegen de wijziging, die volgens hen negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van hun horeca-gelegenheid.

De gemeente wil in het bestemmingsplan niet verder gaan dan het toestaan van horeca-activiteiten tot categorie 2 en dat betekent dat een horeca-gelegenheid alleen gebruikt mag worden als ‘gewoon’ café of bijvoorbeeld biljartcentrum, maar niet voor reguliere feesten, partijen en bruiloften. Klanten en buurtbewoners die het daar niet mee eens zijn en het op willen nemen voor de uitbaters, zijn momenteel bezig met het verzamelen van handtekeningen in een online petitie. Deze is tot vandaag bijna 2.000 keer ondertekend.

De column van de Volkspartij Dongen

Horeca 2 PLUS 12 feesten/partijen voor De Salamander

Voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober staat de bestemmingsplanwijziging van De Salamander op de agenda. Het heeft uiteindelijk ruim 5 jaar geduurd voor het plan er ligt. De Volkspartij Dongen heeft in die tussenliggende tijd meermaals aangedrongen op doorpakken in dit dossier. Ondanks de spanningen die er nu in Dongen heersen over de besluitvorming, is het goed dat nu schot in de zaak zit.

In de huurovereenkomst staat ‘horeca 2’ (middelgrote horeca zoals zalenverhuur), maar in het bestemmingsplan echter nog ‘horeca 1’ (lichte horeca zoals een cafetaria). Het raadsvoorstel waarover besloten wordt, brengt het bestemmingsplan in overeenstemming met de huurovereenkomst omhoog naar horeca 2. Daarmee sluit het bestemmingsplan straks aan bij de huidige reguliere activiteiten.
In het raadsvoorstel is horeca 2 de passende categorie voor horeca-gelegenheden waarbij de belangrijkste activiteiten niet het geven van feesten en partijen is. De Salamander is immers een sportcafé, en daarmee is het geven van feesten en partijen, hoe leuk en financieel aantrekkelijk ook, niet de belangrijkste activiteit voor deze locatie.

Extra voorziening is dat het raadsbesluit erin voorziet dat De Salamander de mogelijkheid heeft om 12 keer per jaar de geluidsnormen van horeca 2 te mogen overschrijden. Dit geeft de ruimte om dan feesten met een hoger geluidsniveau te kunnen organiseren. Dit aantal van 12 is bovenop de collectieve uitzonderingen zoals bijvoorbeeld carnaval. Er is dus geen sprake van een beperking, maar van een uitbreiding van de mogelijkheden van het bestemmingsplan zoals dat bij de huurovereenkomst hoort!

Het gebouw De Salamander zorgt er helaas voor dat het geluid van binnen relatief snel buiten te horen is. Wanneer de bestemmingsplanwijziging definitief wordt, zou het goed zijn als de gemeente en de ondernemer van De Salamander met elkaar in gesprek gaan. Wie weet komen zij samen tot een oplossing voor verbetering van het gebouw, mogelijkheden tot andere afspraken of creatieve oplossingen die de bedrijfsvoering ondersteunen.

Het aanpassen van het bestemmingsplan is dus een eerste stap in het proces. Het plan dat aangekondigd is door de ondernemer tijdens de opiniërende raadsvergadering kan hierin een volgende, mooie stap zijn. Wij zien dit plan zien dan ook graag tegemoet.

PS voor informatie over de verschillende horeca-categorieën, Klik HIER

Fractie Volkspartij Dongen

 


Lees ook:

Gemeente wil geen reguliere feesten en partijen in De Salamander

Klanten en buurtbewoners De Salamander starten petitie

 

 

Reacties