Klanten en buurtbewoners De Salamander starten petitie

Foto:

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 oktober werd aandacht besteed aan het feit dat de gemeente Dongen het bestemmingsplan voor De Salamander wil aanpassen. De gemeente wil daar in de toekomst geen reguliere feesten en partijen meer toestaan.

Uitbater Coert van Os liet tijdens het inspreekrecht blijken het hier niet mee eens te zijn en refereerde daarbij aan eerder gemaakte afspraken. Alhoewel hij daarbij sympathie kreeg van enkele partijen lijkt er onvoldoende draagvlak in de raad om het bestemmingsplan op zo’n manier te wijzigen dat reguliere feesten en partijen wel zouden zijn toegestaan. Het onderwerp staat als bespreekstuk weer op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 oktober.

Inmiddels heeft een groep klanten en buurtbewoners het initiatief genomen om een petitie op te starten waarin  men aangeeft dat men het niet eens is met de kijk van het college van B & W op deze kwestie. Namens de initiatiefnemers zegt Tom Schoormans: “het nieuws omtrent het conflict tussen café de Salamander en de gemeente Dongen is de laatste weken erg in het nieuws geweest, maar speelt natuurlijk al jaren. Met een aantal initiatiefnemers (klanten en buurtbewoners) zijn wij een aantal acties gestart, omdat wij vinden dat café de Salamander in zijn huidige vorm en karakter een absolute meerwaarde is voor de gemeente Dongen.”

“Wij herkennen ons niet in de visie van de gemeente in deze kwestie, omdat als de gemeentelijke plannen doorgaan café de Salamander onmogelijk zijn authentieke en prachtige karakter kan blijven behouden” vervolgt Schoormans. “Éen van de argumenten van de gemeente was een stuk geluids-en buurtoverlast. We zijn met onze groep een uitgebreid buurtonderzoek gaan doen om te analyseren of hier daadwerkelijk sprake van is. Een gedetailleerd overzicht, waarin we per straat diverse vormen van eventuele klachten hebben geïnventariseerd, laten zien dat hier slechts op zeer minimale manier sprake van is. Een andere actie die we hebben opgezet is een online petitie. Via deze petitie willen we nagaan hoeveel draagvlak er is binnen de gemeente (en zelfs daarbuiten) om café de Salamander in zijn huidige vorm te behouden.”

De eerste indrukken van beide acties bevestigen volgens Tom Schoormans dat “café de Salamander een absolute meerwaarde is voor ons prachtige dorp. De uiteindelijke uitkomsten van het buurtonderzoek en de petitie willen we presenteren aan de gemeenteraad. Omdat op 29 oktober deze kwestie op de agenda van de raadsvergadering staat willen wij dat voor die datum doen. Wij hopen namelijk, naast heel veel andere mensen, dat de gemeente een goede en wijze keuze gaat maken. Namelijk dat de Salamander blijft bestaan zoals hij is, met Coert en Jolanda van Os als ondernemers, omdat zij het vak als geen ander verstaan.”

 

Reacties