Gemeente wil geen reguliere feesten en partijen in De Salamander

Foto:

Heeft de gemeente toezeggingen gedaan aan de uitbaters van café De Salamander over het toestaan van feesten en partijen, ook wel categorie 3 activiteiten genoemd? Volgens Coert van Os staat dat helder en duidelijk zwart op wit, maar de gemeente denkt daar anders over; die wil niet verder gaan dan horeca-activiteiten tot categorie 2 en dat betekent dat een horeca-gelegenheid alleen gebruikt mag worden als ‘gewoon’ café of bijvoorbeeld biljartcenttrum, maar niet voor reguliere feesten, partijen en bruiloften.

De gemeente vindt dat ze daarmee haar afspraken in de huurovereenkomst nakomt en dat daarmee de woon- en leefomgeving niet aangetast wordt. Voor De Salamander is deze uitspraak een flinke dreun. Coert van Os, uitbater van het café, deed daarom donderdag een dringend beroep op de gemeenteraad om alsnog horeca categorie 3 toe te kennen. Gebeurt dit niet, dan overweegt hij de gemeente aansprakelijk te stellen voor de schade die hij lijdt als gevolg van het weigeren van feesten en partijen.

Door: Bernadette Klerx

Slepende discussie
De discussie over de horeca-activiteiten bij De Salamander sleept inmiddels al jaren. De familie Van Os wil graag grotere feesten en partijen geven in De Salamander en meent dat uit diverse Collegebesluiten in het verleden toezeggingen zijn gedaan ‘dat ik er op mocht vertrouwen dat ik reguliere feesten en partijen mocht organiseren. Het zijn meerdere toezeggingen gedaan door wethouders die beslissingsbevoegd zijn’, zo wist Coert van Os de raad te melden. En om zijn woorden kracht bij te zetten, citeerde hij veelvuldig uit die Collegebesluiten.

Volgens Van Os staat glashelder in een van die besluiten dat er afspraken met hem zijn gemaakt en dat het uitgangspunt daarbij was het voortzetten van de activiteiten van de oude Salamander en dat was commerciële horeca met feesten en partijen. ‘Er staat ook dat ik een vergoeding moet krijgen voor huurwaardevermindering als dit niet mogelijk gemaakt wordt. Maar tot op de dag van vandaag heb ik een dergelijk voorstel niet mogen ontvangen,’merkte Van Os fijntjes op.

Geluidsoverlast
De gemeente wil echter niet verder gaan dan categorie 2, omdat omwonenden veelvuldig geklaagd hebben over (geluids)overlast. Binnen categorie 2 zijn overigens wel feesten en partijen mogelijk, maar dat mag maximaal 12 keer per jaar en daarvoor moet ontheffing aangevraagd worden.

D66: ‘Verwachtingen zijn gerechtvaardigd’
Het verhaal van Van Os vond vooral gehoor bij CDA en D66. ‘Ik begrijp de keuze van het College wel’, zei D66-raadslid Marieke Schouten, ‘maar in het verleden zijn afspraken gemaakt met Van Os dat hij de activiteiten van de oude Salamander mocht voortzetten. Dat zorgt voor gerechtvaardigde verwachtingen. Nu wordt hij beperkt in zijn bedrijfvoering, want bij categorie 2 mag het geluid maximaal 88 db zijn. Nou, dan kun je eigenlijk nooit een feestje geven, want dan zit je er al boven.’

Ook CDA-raadslid André Vonk nam het voor Van Os op. ‘Het probleem is hier de geluidsbelasting, daarom wil het College niet verder dan categorie 2, maar de ondernemer heeft aangeboden zelf kosten te willen dragen voor extra geluidwerende aanpassingen. Waarom kunt u daar niet in meegaan?

Wethouder: ‘dit is nu niet aan de orde’
Wethouder Van Boxtel hield zich afzijdig en wenste niet in te gaan op zaken die in het verleden hebben gespeeld. ‘Dat is nu echt niet aan de orde’, verklaarde ze. ‘Het gaat er nu om dat het bestemmingsplan aangepast wordt aan de afspraken die in de huurovereenkomst met de exploitant zijn gemaakt. We hebben daarbij hebben we zoveel en zo goed mogelijk rekening gehouden met de belangen van de ondernemer en de omwonenden. Er zijn volop gesprekken gevoerd er is een zorgvuldig pad doorlopen. Daarbij hebben we besloten dat de gemeente het café niet verhuurt voor regulier gebruik voor feesten en partijen.’  De wethouder liet ook nog weten dat er in Dongen geen enkele horecazaak toestemming heeft voor reguliere categorie 3 activiteiten.

Duidelijk werd gisteren wel dat het laatste woord over de Salamander nog niet is gezegd. Op 29 oktober komt het opnieuw als bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad .

Reacties