‘Financiële risico’s te groot’: D66, CDA en Ouderenpartij stemmen tegen begroting

Foto: CC0 Creative Commons

Het optimisme en de feeststemming van vorig jaar bij de presentatie van de begroting waren dit jaar een heel stuk getemperd. Zorgen over de toenemende schuldenlast in de komende jaren, de exorbitante uitgaven voor Jeugdhulp en WMO en de financiële onzekerheid over bijvoorbeeld de afrekening van de Cammeleur en de afloop van TUF Recycling, voerden de boventoon. Voor het CDA, D66 en de Ouderenpartij was het zelfs reden om tegen de begroting te stemmen. VVD, PvdA en Volkspartij Dongen deelden de zorgen wel, maar zagen nog niet meteen reden tot paniek.

Door Bernadette Klerx

‘Begroting mist financiële diepgang’
’In deze begroting worden geen keuzes gemaakt om het financiële tij te keren. De begroting mist financiële diepgang en vertoont manco’s . Wij hebben grote zorgen over de overheadkosten van de gemeente en de kosten in het sociaal domein. Daarom kunnen wij niet instemmen met deze begroting’, zo liet raadslid Joeri de Jong namens D66 weten.  Hij vond CDA-woordvoerder Koenraad van Eersel aan zijn zijde. ‘Het meerjarenperspectief is zeer zorgelijk. Alle partijen delen wel die zorgen, maar ze willen niet allemaal maatregelen nemen. En wij vinden dat we dat juist nu al wel moeten doen. Het komende jaar zullen wij alle voorstellen zeer kritisch bekijken’, zo waarschuwde het CDA-raadlid.  En ook de Ouderenpartij had weinig vertrouwen in de begroting voor 2019. ‘Het zwaard van Damocles hangt nog steeds boven ons hoofd en daar hebben wij grote zorgen over’, zo verklaarde Marius van der Heijden.

‘Verstandige keuzes maken’
VVD, PvdA en Volkspartij Dongen vonden het niet nodig nu al in te grijpen. ‘Het komende half jaar krijgen we pas goed inzicht in onze financiële situatie. Het is verstandiger om dan nieuwe afwegingen te maken en eventuele maatregelen te treffen’, vond VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans.
Denise Kunst van de Volkspartij Dongen was het met hem eens. De financiële risico’s worden al twee keer per jaar geactualiseerd. Natuurlijk blijven wij onze financiële situatie kritisch volgen, maar het is daarbij vooral belangrijk dat we verstandige keuzes maken’.

Noorderlaan
De gemeenteraad nam wel unaniem een motie aan om er bij de provincie op aan te dringen om de Noorderlaan zo spoedig mogelijk als bouwlocatie in exploitatie te kunnen nemen. Gebeurt dat niet voor 1 januari 2020, dan moet die grond afgewaardeerd worden en dat levert weer een financiële tegenvaller op.
Ook nam de raad unaniem een motie aan, waarin ze eist dat ze ieder kwartaal wordt geïnformeerd over de effecten van de reeks maatregelen die zijn aangekondigd om de kosten voor jeugdzorg en WMO in de hand te houden.

Vereenvoudiging vergunningen
De raad was ook eensgezind over vereenvoudiging van vergunningen voor jaarlijks terugkerende evenementen. De raad wil dat de procedure hiervoor eenvoudiger wordt en dat dit vastgelegd wordt in het nieuwe evenementenbeleid.

Goede voorlichting over vaccinatie
En de raad was het ook met elkaar eens dat de gemeente er straks alles aan moet doen om effectieve voorlichting te geven over het nut van vaccinatie. Met als doel de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden. Want die daalt op dit moment, ook in Dongen. Naast ouders die hun kinderen niet laten inenten uit religieuze overwegingen, is er ook een toenemende groep ouders die dat om andere redenen niet doet.
Per 1 januari wordt de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma bij de gemeentes neergelegd. De Dongense raad vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen ook daadwerkelijk ingeënt worden. Daarom wil ze dat het College, in samenwerking met GGD en zorgprofessionals een ‘plan de campagne’ op gaat stellen om effectieve voorlichting te geven.

Reacties

article
101918
Het optimisme en de feeststemming van vorig jaar bij de presentatie van de begroting waren
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181109/financiele-risicos-groot-d66-cda-en-ouderenpartij-stemmen-begroting/
2018-11-09T08:21:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/11/02090423/geldkistjegroot.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws