Vernieuwd dorpsplan ‘s Gravenmoer

Foto:

De dorpsraad ’s Gravenmoer stelt, in samenwerking met de gemeente Dongen, om de vijf jaar een dorpsplan op. In het dorpsplan is de basis weergegeven waarmee de dorpsraad de komende jaren verder kan gaan om samen met de bewoners en de gemeente Dongen te komen tot een leefbaar dorp. De dorpsraad was ook zeer verheugd dat de wethouder Van Beers het dorpsplan officieel wilde ontvangen. Hiermee wordt de al jaren goede samenwerking tussen de gemeente Dongen en de dorpsraad ’s Gravenmoer bevestigd.

In het dorpsplan staan enkele karakteristieke elementen van het dorp beschreven. Te denken valt daarbij aan onderwerpen als demografische gegevens, het aantal en de soort woningen, de fysieke leefbaarheid en algemene voorzieningen. Ook wordt in dit plan de geldende gemeentelijke beleidsplannen vertaald naar het dorp ’s Gravenmoer. Daarnaast kent het dorpsplan een uitvoeringsdeel waarin staat vermeld wat er verwacht wordt dat er de komende jaren in het dorp zal gebeuren aan verbeterprojecten.

Om het dorpsplan verder toe te lichten zal de dorpsraad op 24 september 2015 van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond houden in het dorpshuis de Geubel. Bewoners zijn van harte welkom om te praten over het dorp ’s Gravenmoer en hoe de leefbaarheid verder kan worden vergroot. Ideeën voor projecten zijn zeer welkom maar ook uw zorgen en verbeterpunten omtrent de leefbaarheid van de bewoners van het dorp ’s gravenmoer kunt u hier delen met de leden van de dorpsraad. Tijdens deze inloopavond kunt u het dorpsplan inkijken maar het dorpsplan is ook te vinden op de website www.dorpsraadsgravenmoer.nl.

Reacties