Bouwcollectief Dongen wil aan de slag

De Stichting Bouwcollectief Dongen,  een samenwerkingsverband van vijf Dongense ondernemers heeft een plan openbaar gemaakt om in totaal 31 woningen te bouwen langs de Jan Mertenslaan. Enkele weken geleden liet wethouder Velthoven in de gemeenteraadsvergadering echter weten dat SBD de komende jaren weinig kans maakt op het verkrijgen van bouwrechten omdat deze al aan andere ontwikkelaars verleend zijn. De Stichting geeft niet op en wil “uit maatschappelijke overwegingen de krachten bundelen en seriematig aan de slag, om zodoende een brede impuls te geven aan de plaatselijke werkgelegenheid.” “Door opdrachten niet ‘buiten de deur’ te gunnen, maar in de eigen regio wordt gezorgd voor extra werkgelegenheid waardoor extra geld te besteden is in de ‘eigen’ economie” aldus de Stichting, die in een open brief de plannen bekend maakte voor het bouwen van 10 patio seniorenwoningen en 21 starterswoningen aan de Jan Mertenslaan. “Een enquete op de website van het Bouwcollectief heeft uitgewezen dat daar behoefte aan is” zegt Kees Jacobs, architect en voorzitter van de Stichting. “Om het plan compleet te maken is

de SBD bereid de voormalige pastorie van de gemeente aan te kopen en te herbestemmen. Hierbij kan een beperkt aantal appartementen worden gerealiseerd” aldus Jacobs  die erop wijst dat dat aanpassing van een aantal regels aan de nieuwe realiteit hoogst noodzakelijk is om aan de slag te kunnen. “Pas dan kan het vertrouwen van de consument worden herwonnen en snel weer betaalbaar enenergiezuinig worden gebouwd”.
r6qg2jksoym815etontrumtp4

Onlangs heeft de Stichting gesproken met woningbouwvereniging Vieya om te kijken of er mogelijkheden zijn om meer lokale bedrijven te betrekken bij opdrachten van deze corporatie. Jacobs: “Vieya hanteert een strak selectiesysteem voor hun keuze van aannemers. Dit gebeurt via een long- en shortlist, waarbij plaatselijke bedrijven met voorkeur worden behandeld. De SBD wordt op de longlist geplaatst. Verder is besproken hoe de SBD kan bijdragen aan het vlottrekken van problematische ontwikkelingen in onze gemeente. Op voorstel van Vieya onderzoekt de SBD nu een mogelijke invulling van het

perceel Meester Janssenweg 37 te Dongen-Vaart. Tevens zal de SBD een studie gaan uitwerken voor de bouw van zgn. 150.000,- euro woningen en deze bij Vieya presenteren.”
——————————————————————————————————
            mrq9k2t9fleq1htazd7hla8ek