Openbare vergadering wijkraad ‘De Beljaart’

Wijkraad ‘De Beljaart’ is dit voorjaar op vele fronten actief. U bent op  van harte welkom op onze openbare vergadering opDinsdag 22 april om 20.00uin de Heilig Hart School aan de SchoolstraatAan de orde zullen komen:• Activiteiten Vieya• Speelgelegenheid• Buitenspeeldag• De Beljaart. wat hoort er wel en niet bij• Stand van zaken energieproblematiek fase I en fase II

Mevrouw Franken, woonconsulent,  zal namens Vieya het een en ander vertellen over haar werk. Uiteraard zal er gelegenheid zijn voor vragen en/of discussie.
Zoals u bij de diverse ingangen van de wijk heeft kunnen zien beschikken wij over nieuwe publicatieborden.
Op 23 april zal in museum ‘De Looierij’ de expositie ‘Leven met Steen’ worden geopend. De Beljaart kende reeds  11.000 jaar geleden bewoners:  de rondtrekkende jagers uit de Steentijd. Het is de Dongense Ellie van den Broek die de bodem van de Beljaart  onderzocht heeft op overblijfselen van het vroegere leven en met deze vondsten het leven in de Beljaart in lang vervlogen tijden weer tot leven laat komen.  Zij vond een schat aan informatie over onze voorvaderen: Het oudste pijlpuntje, een Maulauriespits van 11.000 jaar oud, een grote hoeveelheid stenen gereedschappen, maar uiteraard ook vondsten uit jongere tijden, zoals een Christuskind en een ‘zakheilige’ uit de 16de eeuw. Er is nog (beperkt) plaats om op 23 april de opening van deze interessante expositie bij te wonen. Graag wel even aanmelden via [email protected]
Er bereiken ons signalen dat bewoners uit de omgeving Schoolstraat-Kloosterpad-Achter den Ham-Achterhoeven-Achterhuizen geen binding voelen met onze wijk. Tijdens de vergadering op de 22e willen we hier aandacht aan schenken. Bewoners uit dit deel van de wijk zijn hierbij nogmaals extra uitgenodigd.
Tot slot een mutatie in de samenstelling van uw wijkraad. Vanwege drukke privéomstandigheden hebben Sheila Borst en Helene van Iersel beiden hun functie neergelegd. Per direct is toegetreden  Marjolein Vlaun.
De wijkraad kan nog meer versterking gebruiken. Komt u eens luisteren of maak een afspraak.
Vriendelijke groet,
Anclaire, Bob, Gerben, Goof, Guus en Marjolein