Nog 1 week tijd voor suggesties Bloemaertstraat

Ondanks een tegenvallende opkomst van vrijwilligers is bij de NL Doet aktiviteit van West 2, toch het grootste deel van de geplande werkzaamheden gedaan. Ook het weer werkte niet mee en werd pas weer mooi nadat men besloten had de boel in te pakken.

Een drietal mensen zorgde voor het opschonen van het speelgebied aan de Bloemaertstraat zoals het zandvrij maken van het asfalt en het opruimen van het zwerfvuil. Omdat voor deze middag ook gepland was dat buurtbewoners hun idee├źn konden aangeven t.a.v. de herinrichting van dit gebied, maar de opkomst tegenviel heeft het bestuur besloten hiervoor nog 1 week uit te trekken. Suggesties kunnen nog aangegeven worden bij de voorzitter, Rubensstraat 1 of via het secretariaat. Dit kan per email of via de website.
[email protected] of www.dongenwest2.nl . Een aantal suggesties zijn reeds gedaan maar hoe meer hoe liever.