Column Volkspartij Dongen: ‘Investeren in onze gemeente’

Foto: Pix4Profs/Jan Stads

Advertorial Ingezonden door Volkspartij Dongen

De openbare ruimte of publieke ruimte is voor iedereen toegankelijk. De meeste openbare ruimten bevinden zich in de open lucht, zoals onze straten en pleinen, natuurgebied De Bergen of het Trimbos. Maar je kunt ook denken aan vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen. Gemeenschappelijke ruimte is voor ons allemaal vrij te betreden. Waar we ons thuis voelen en waar ook onze dieren de ruimte krijgen. We zorgen goed voor onze openbare ruimte met aandacht voor groen, zoals natuur en biodiversiteit.

Groene longen in de wijken en dorpen: we gaan met dorps- en wijkraden en belanghebbende groepen op een onderhoudsvriendelijke manier diversiteit aanbrengen binnen bestaande parken en plantsoenen en die waar nodig beter toegankelijk maken.

Veel Dongenaren sporten en bewegen in de openbare ruimte. Er zijn mooie initiatieven, zoals bijvoorbeeld de activiteiten voor senioren in park Vredeoord. Wij pleiten voor meer beweegstructuren in en buiten de drie kernen van de gemeente Dongen waarbij de natuurgebieden een prominente rol krijgen.

Ontwikkeling van de Dongense natuur
Samen met lokale natuurorganisaties Ken en Geniet betrekken we jongeren bij de ontwikkeling van onze natuur. Het liefst zien we dit gekoppeld aan de ontwikkeling van een Tiny Forest of voedselbos in de nabijheid van scholen, bijvoorbeeld in samenwerking met IVN Natuureducatie.

Onze gemeente heeft veel te bieden. Dat moeten we blijven promoten. RBT De Langstraat gebruiken we voor de promotie van recreatie en toerisme. Dat combineren we met een structureel budget om samen met de ondernemers kleine lokale initiatieven te kunnen blijven ontwikkelen. Samenwerking met Leer Dongen Kennen en de VOCD is daarbij belangrijk.

380KV
Er liggen concrete plannen voor (natuur) compensatie van de 380KV verbinding, die we samen met inwoners en de dorpsraden ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart willen realiseren.

Klein Dongen-Vaart is de enige kern op dit moment zonder een hondenuitlaatstrook. Dat willen we veranderen en onze wens is ook voor de kern Klein Dongen-Vaart een hondenuitlaatstrook te realiseren.

Als lokale partij ligt onze focus volledig op de gemeente Dongen. Onze plannen zijn te lezen in ons verkiezingsprogramma ‘Dongen op 1’ op onze internetpagina https://volkspartijdongen.nl/verkiezingsprogramma-2022-2026/. De komende maanden worden alle thema’s via een column toegelicht.

Reacties

Cookieinstellingen