‘De Kamelen’: Ze kunnen meerdere dagen zonder water, mits...

jul 09 , 18:39 Sport
veteranen1
In de maand augustus viert de Veteranen afdeling van voetbalvereniging Dongen het 60-jarig jubileum. Markante Dongense personen uit deze periode zijn de oprichters: Koos Ariëns, Harrie Boudewijns en Piet Vermeulen.
Door: Piet Scheepers.
Saillant detail: VV Dongen had toen nog geen eigen clubkantine. Thuisbasis werd toen Café Central, het huidige Jansen en Jansen, toentertijd beheert door oprichter Koos Ariëns.
Eerste poging in de jaren vijftig.
Eind vijftiger jaren werd een verwoede poging gedaan om met een veteranen afdeling van start te gaan. ‘Het is immers best leuk om tegen leeftijdsgenoten te voetballen,’ luidde toen het credo. Er werd een wedstrijd gespeeld met onder andere Joske van Dongen en Louis Brenders. ‘Het is bij die ene wedstrijd gebleven.’ De eerste wedstrijd, die leidde tot de oprichting, was op 7 mei 1964. In de beginfase speelden de veteranen ‘wild voetbal’. Dongen zocht zelf de tegenstanders of zoals het toen heette: zonder officiële of bij de KNVB aangesloten tegenstanders. Ook is er in die beginjaren nog geen echt bestuur.
Volgens de annalen is niet duidelijk wanneer het veteranen bestuur officieel aantreedt. Wel zijn de namen van de voorzitters bekend. De eerste voorzitter is Harrie Leijten. In 1974 geeft hij de voorzittershamer over aan Jan Beex, die op zijn beurt in 1977 het stokje weer overdraagt aan Toon Bakx. Inmiddels is Jan van Boxel sinds 2007 de huidige praeses van dit illustere gezelschap. Toon Bakx was 30 jaar voorzitter en de kartrekker van de Veteranen VV Dongen.
Dertig jaar zwaaide Toon Bakx de scepter over zijn veteranen. Helaas heeft de club onlangs afscheid moeten nemen van deze markante clubman. Op 1 juli 2024 ontving het hoofdbestuur het trieste bericht dat Toon Baks op 87-jarige leeftijd is overleden. We kunnen hem in de rij van vele markante veteranen, zoals onder andere: Leen Suiker, Jantje Jolie, Harrie Leijten, Piet Vermeulen, Koos Ariëns, Geert Koppers, Harrie Boudewijns, Ad Roovers, Henk van Tilburg, Walter Oerlemans en Nico Akkermans, plaatsen.
veteranen3
Geen computer! Ouderwets boekhouden met pen en een huishoudboekje!
veteranen4
Niet alleen Toon Bakx had een lange staat van dienst als bestuurslid. Op dit moment is de 83-jarige Jan Oomens de man die de penningen van de oudjes beheert. Een unieke man op dit gebied. Hij is dit jaar al 73 jaar lid van VV
Dongen. “Ik mocht pas lid worden met mijn 10 jaar. Dat bepaalde Broeder Innocentius. Hij was hoofleider. Toch wel een goed mens!” vertelt Jan Oomens, wiens vader een van de oprichters was van het huidige VV Dongen. Adriaan van Dongen stopte als penningmeester in 1975. Wie ging deze man opvolgen? “Ik kreeg de boekhouding in mijn schoot geworpen,” lacht de huidige penningmeester van de veteranen afdeling. “Dat doede gij wel,” merkten zijn teamgenoten op. En zo bestiert Jan Oomens op zijn geheel eigen manier al bijna 50 jaar de financiële beslommeringen van de veteranen. Een huishoudboekje van weleer, dat nu nog steeds voldoet aan de eisen, die Jan Oomens heeft. Was het voorheen per maand 1 gulden betalen, nu is dat 15 euro per seizoen. Jan incasseert deze contributie na afloop van een wedstrijd. “Ik zet dan een streepje achter de naam in het boekje die betaalt, stop het geld in mijn portemonnee en werk dat thuis verder uit. Ik neem maar één portemonnee mee. Als ik thuiskom kijk ik in het boekje hoeveel streepjes ik gezet heb, haal zoveel keer het geld uit mijn portemonnee en maak van dat streepje een kruisteken, zodat het is afgewerkt!” Daarnaast ligt thuis een multomap met daarin nog alle bonnetjes en rekeningoverzichten van wel eer.
Oud en versleten! Een computer kan hier niet tegenop!
Veteranen krijgen een geuzennaam: ‘De Kamelen’. De veteranen hebben in de loop der jaren verschillende verslaggevers gehad. Eén van hun was Dick Bosch, de Twentse Brabander werd hij genoemd. Zijn verslagen werden gevreten door zijn teamgenoten. Ook al omdat deze heer zijn verhalen lardeerde met eigen moeilijk woorden. Om er enkele te noemen: het PhPd syndroom, (Pijntje hier, Pijntje daar), coûte que coûte, vivaciteit,
protagonist en zo vele fantasieën meer. Ook lanceerde Dick Bosch de naam ‘Kamelen’. Tijdens in een van de jubileumvergaderingen werd deze geuzennaam toegelicht. Het is de vader van Dick, die ooit ook in een veteranenelftal speelde en dat elftal beschreef als ‘Kamelen’. “Het voetbalspel van deze oude knarren leek op een kudde kamelen die in de woestijn lopen. Een kameel wil overleven in de ruige omgeving. De lange benen zijn belangrijk, de brede hoeven helpen ook bij het trappen van de bal. Zij hebben een goede neus voor kansen en belangrijk, ze kunnen meerder dagen zonder water…Mits er bier in de buurt is!” Naast de Heks van Dongen, Bokken van Dongen heb je nu ook: de Kamelen van Dongen. Zij maken zich op voor hun 60-jarig bestaan!
In de volgende twee afleveringen richting de festiviteiten op vrijdag 30 augustus, volgt eerst nog de opzet van de regionale veteranencompetitie onder auspiciën van de KNVB en dan het feestprogramma.