Jeu de Boules Paastoernooi

Tweede Paasdag vond op het schitterende complex van Jeu de Boulesclub Dongen het BondsPaastoernooi plaats. Er waren voor deze dag ruim 40 paren ingeschre-ven, afkomstig uit zowel Nederland als België. De weergoden waren ons zeker gunstig gestemd, want op een paar druppeltjes na bleef het de gehele dag droog. Dat was voor veel mensen misschien ook wel de reden dat ze even “langs kwamen”, al wandelend even bij de Jeu de Boules gaan kijken. 

Bij aankomst en inschrijving mocht elk paar een nummer kiezen , verdeeld over twee poules. Het was de spelers bekend  dat er 5 voorgelote wedstrijden gespeeld moesten worden en dat pas aan het einde van de dag uiteindelijk de balans zou kunnen worden opgemaakt. Aangezien het ging om een officieel Bondstoernooi, was er ook een “echte” scheidsrechter aanwezig in de persoon van Fred Smelser. Dat het vaak om millimeters kan gaan bleek wel uit het feit dat hij meerdere malen werd opgeroepen om te bepalen wiens boule het dichtst bij het cochonette (het kleine gekleurde balletje) lag. Op deze momenten zijn we blij dat we een beroep op hem kunnen doen
.
Rond 5 uur waren alle wedstrijden gespeeld en kon de wedstrijdcommissie o.l.v. Henk van der Vaart overgaan tot de prijsuitreiking. Het was spannend, want al heb je alle wedstrijden gewonnen, geeft het nog geen garantie op een prijs! Daar kwam het paar Henk van Gils/Evert Pol wel achter, want zij kwamen enkele pluspunten tekort om een prijs mee naar huis te nemen. Naast een verlote prijs waren er prijzen voor de beste 4 koppels van elke poule. De 1e prijzen gingen helaas niet naar leden van onze eigen vereniging, maar we feliciteren de winnaars van harte met hun overwinning: een BOULE proficiat voor jullie allen! Dat zijn de koppels Luyten/Smolders en van Beek/Schans.
Terugkijkend was het een geslaagde dag, temeer daar we ook geen beroep hebben behoeven te doen op onze EHBO-medewerker, Raymond Emmen. Langs deze weg willen we hem en Fred voor hun inzet bedanken en natuurlijk ook de boulers en de WeCo, de wedstrijdcommissie van de Jeu de Boules Club Dongen. Het eerstvolgend Bondstoernooi vindt plaats op woensdag 14 mei en hopelijk wordt het weer een groots spektakel.