“Wat is belangrijk voor jou als het om water gaat?”

mei 10 2020, 21:38 Nieuws
water1
Werken aan het water in Midden- en West-Brabant gaat gewoon door in deze periode. Het waterschap kijkt intussen ook vooruit naar wat er de komende jaren nodig is om te zorgen voor voldoende en schoon water. Ook het beperken van wateroverlast en voorkomen van overstromingen is en blijft een belangrijke taak van het waterschap.
Het waterschap is daarvoor benieuwd naar de mening van de inwoners van dit gebied om plannen te maken. Het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 is zo´n plan. De inwoners kunnen hun mening geven door de online enquête in te vullen op www.brabantsedelta.nl/toekomstvanwater .
Uitdagingen
Er zijn veel uitdagingen voor het waterbeheer van de toekomst. Denk aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast. Maar het gaat ook om schoon water in rivieren en beken en om een gezonde leefomgeving in steden en dorpen waarinn vijvers en singels een belangrijke plaats innemen. Ook zijn er uitdagingen om nog meer stoffen uit het rioolwater te halen en het zuiveringsproces duurzamer te maken. En niet te vergeten stevige dijken om ons te beschermen tegen overstromingen en de zorg voor voldoende schoon water voor de landbouw en natuurgebieden.
Wat wil het waterschap weten?
Iedereen kan door enkele vragen te beantwoorden zijn of haar mening geven over hoe het waterschap die taken in de toekomst uit zou moeten voeren. Waar moet het waterschap de nadruk op leggen? Wat vinden de inwoners belangrijk als het om het water in de eigen leef- en werkomgeving gaat? En wat kunnen zij zelf doen? De vragen zijn verdeeld over zeven onderwerpen die centraal staan in het Waterbeheerprogramma. Een medewerker van het waterschap vertelt in een filmpje kort waar dat onderwerp over gaat. Daarna kan iedereen de bijbehorende vragen beantwoorden. Bij de meeste vragen is er een keuze uit twee of meer antwoordmogelijkheden. Er zijn ook enkele open vragen om meer toelichting te geven. De enquête staat tot 1 juni online.
Werk mee aan de toekomst van ons water!
en klik op de banner op de homepage. Of ga gelijk naar www.brabantsedelta.nl/toekomstvanwater
om de filmpjes te bekijken en de vragen te beantwoorden. Dat duurt maar een paar minuten. Alle vragen beantwoorden mag maar hoeft niet. Iedereen heeft de keuze uit die onderwerpen en vragen die hij of zij belangrijk vindt. Op die webpagina staat ook meer informatie over het Waterbeheerprogramma. Kees de Jong, lid dagelijks bestuur van het waterschap: “Iedereen merkt dat het werken aan water steeds belangrijker wordt. Kijk alleen maar naar de gevolgen van de droge en hete zomers van afgelopen jaren. Daarmee wordt het belang van voldoende en schoon water steeds zichtbaarder voor veel mensen. Het is daarom belangrijk dat iedereen meedenkt over hoe het waterschap in de toekomst zijn koers bepaalt.”