Verlenging noodopvang asielzoekers: gemeenteraad heeft laatste woord

mei 29 , 8:55 Nieuws
noodopvang1
De noodopvanglocatie voor asielzoekers aan de Nestel wordt met een half jaar verlengd. Tenminste als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat.
Geluiden vanuit de klankbordgroepen voor ondernemers en bewoners en de uitkomst van een enquête voor alle Dongenaren, hebben het College doen besluiten om een voorstel tot verlenging aan de gemeenteraad voor te leggen. Doorslaggevend argument hierbij was vooral dat de kinderen niet weer hoeven te verkassen en dat
ze op de school kunnen blijven waar ze nu gewend zijn. Bovendien levert de totale groep asielzoekers weinig overlast op en heerst er een goede sfeer op de noodopvang.
Door: Bernadette Klerx
Noodopvang is geaccepteerd
Sinds de opening van de noodopvang aan de Nestel op 1 februari is het vrij rustig gebleven. Burgemeester Marnix Bakermans: ‘De negatieve gevolgen die velen gevreesd hadden, zijn uitgebleven, er zijn ook niet veel klachten bij ons binnengekomen en als die waren hebben we daar actie op ondernomen. We kunnen wel stellen, dat de aanwezigheid van de noodopvang inmiddels over het algemeen geaccepteerd is.‘ Wethouder René Jansen vult graag aan: ‘Ook de sociale cohesie heeft zeker bijgedragen aan de acceptatie van de vluchtelingen’, denkt hij. ‘Ze werken als vrijwilliger mee bij een voetbalvereniging, bij de Stormvogels en ze hebben meegeholpen bij het Oranjeparkfestival’, licht hij toe.
Enquête is representatief
De uitkomsten van de enquête die iedere Dongenaar kon invullen, bewijzen de acceptatie van de noodopvang, vindt Bakermans. Van 7 tot 16 mei konden mensen via een enquête laten weten hoe ze over de asielopvang en eventuele verlenging dachten. Die enquête hebben we af laten nemen om echt zeker te zijn van draagvlak onder de bevolking en iedereen de kans te geven zijn mening te laten horen. Want wij zagen ook wel dat de eerste verzoeken om verlenging vooral kwamen van mensen die toch al positief waren over de noodopvang. 574 mensen hebben die enquête ingevuld en ‘dat is een meer dan voldoende respons om representatief te zijn’, benadrukt Bakermans nog maar eens. ‘Volgens de geldende statistieken waren er 380 reacties nodig om de enquête representatief te laten zijn. Die hebben we dus ruimschoots gehaald.’ Van die 574 reacties was een meerderheid van 63% positief over verlenging.
Niet alleen maar koek en ei
Maar dat betekent ook dat 37% negatief was of in ieder geval twijfels had over mogelijke verlenging. ‘Die twijfels of negatieve reacties gingen vaak over de veiligheid,’ licht burgemeester Bakermans toe. Mensen willen vooral dat die gewaarborgd blijft. En daar blijven we ook scherp op. Het is ook niet zo dat er in de afgelopen maanden helemaal niks is voorgevallen, maar tot nu toe hebben we bij meldingen van overlast of onveiligheid meteen actie ondernomen. Lastiger is het als mensen een gevoel van onveiligheid ervaren. Dat is voor ons moeilijker om daar wat aan te doen. Melden blijft dus belangrijk, want anders kunnen wij er niks mee doen. En natuurlijk is het heel belangrijk dat we steeds in gesprek blijven met de inwoners.’
Gemeenteraad heeft laatste woord
Donderdag 6 juni vergadert de gemeenteraad over het voorstel, dan voor de eerste keer onder leiding van de nieuwe burgemeester Hans Slagboom. De gemeenteraad heeft uiteindelijk ook het laatste woord over de verlenging. Als de raad akkoord gaat, blijft de noodopvang tot 1 februari 2025 aan de Nestel.