Stilteruimte Hospice de Volckaert heropend

mrt 14 2023, 8:38 Nieuws
hospice1403
De stilteruimte in Hospice de Volckaert is vernieuwd. Met een ingetogen bijeenkomst is op maandag 6 maart de ruimte ingewijd en in gebruik genomen. De stilteruimte is nu een ruimte waar mensen tot rust kunnen komen. Een plek voor bezinning of waar je even tot jezelf kunt komen.
Verpleegkundige Jolanda Leenaars van Mijzo was een van leden van de werkgroep samen met Florentine Geluk en Ingrid van der Put. Ze is blij met de nieuwe stilteruimte. “De vernieuwde stilteruimte is een aanwinst voor het hospice. Er was wel een stilteruimte alleen werd daar niet optimaal gebruik van gemaakt. Een paar jaar geleden ontstond het idee om er iets mee te doen. Samen met vrijwiligers, Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert en een donatie van zangverening Zin in Zang hebben we er een mooie ruimte van gemaakt waar mensen zich kunnen terugtrekken. Jeugdwerkplaats Stronk heeft gezorgd voor de prachtige levensboom in de stilteruimte.”
“De laatste fase van het leven komt met veel zingevingsvragen en maakt veel emoties los. Het is fijn dat je je dan even kunt terugtrekken om tot jezelf te komen of een kaarsje kunt aansteken.”
Levensboom als symbool voor het leven
Bestuursvoorzitter Frank Knoop van Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert beaamt dat. “Wat mij opviel was de passie en de gedrevenheid van alle medewerkers en vrijwilligers om hier iets moois van te maken. Vanaf het begin was de sfeer meteen goed. Vanaf het ontwerp tot de realisatie was iedereen betrokken en droeg zijn of haar steentje bij. De levensboom aan de wand is daar een mooi voorbeeld van. De boom staat symbool voor het leven, het licht in de boom verwijst naar de mooie momenten in het leven. Het idee en het ontwerp komen echt vanuit de werkgroep. Als Stichting Vrienden van het Hospice zijn we dankbaar dat we hebben kunnen helpen om dit te kunnen financieren.”
Inwijding sereen en ingetogen
Maandag 6 maart werd de stilteruimte heropend. De ceremonie was sereen en ingetogen. Bij ontvangst was er passende muziek op de achtergrond. Knoop heette de genodigden welkom en bedankten medewerkers en vrijwilligers voor hun enthousiasme en hun bijdrage. Jolanda Leenaars heeft het gedicht Ademruinte voorgedragen en legde samen met de werkgroep een gedachtenboek en notitieblaadjes in de stilteruimte neer waar mensen hun gedachten kunnen opschrijven. Daarna heeft Florentine de stilteruimte ingewijd en werden de kaarsjes aangestoken.
Hospice de Volckaert
De meeste mensen willen het liefst thuis sterven. Voor sommige mensen die ongeneeslijk ziek zijn is dat helaas niet mogelijk. Hospice de Volckaert in Dongen is een zorglocatie van Mijzo en biedt hospicezorg en palliatieve zorg aan mensen vanaf 18 jaar met een levensverwachting van minder dan drie maanden. In het hospice zijn er 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig. De medewerkers krijgen veel ondersteuning van vrijwilligers die helpen bij de dagelijkse werkzaamheden. In het hospice is er altijd oog voor persoonlijke wensen, ook wanneer er complexe zorgvragen spelen. Dit maakt het mogelijk om onder deskundige en professionele begeleiding het leven op een waardige manier te voltooien op een manier die past bij de persoon.
Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert
Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert is in 2004 opgericht om de leefbaarheid en de kwaliteit in het hospice te verhogen. Dit doen ze door het werven van middelen en bijdragen van donateurs en schenkingen. Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert heeft als doel het hospice financieel te ondersteunen bij het bieden van een gastvrij alternatief in de ruimste zin van het woord als thuis sterven niet mogelijk is. Ook houdt Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert zich bezig met het verhogen van de kwaliteit van de werkomgeving voor het team professionals en vrijwilligers. Het hospice voorziet in werving, selectie, opleiding en coaching. De kosten hiervan komen deels voor rekening van de stichting. De middelen die de stichting ontvangt via donateurs en schenkingen komen uitsluitend ten goede komen aan deze doelstellingen.
Meer informatie?
Meer informatie over Hospice de Volckaert en Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert is te vinden op de website van Mijzo. Zorglocatie Hospice de Volckaert in Dongen | Mijzo