Mijmeringen: 'Leren met de kraan open'

mei 19 2023, 17:52 Nieuws
leren
‘Mijmeringen’ is een wekelijkse column van Dongenaar Rinus Krijnen.
Leren met de kraan open
Ik heb al een jaar geen betaalde baan meer. De laatste dertig jaar van mijn leven heb ik rollen gehad waarvoor ik nooit van zijn leven zou kunnen worden opgeleid in mijn middelbare schoolperiode. De rollen, taken en functies die ik uitvoerden bestonden niet eens in mijn schoolgaande periode. En nu met de komst van Artificial Intelligence in de huiskamer en op elke werkvloer wordt de kloof tussen onderwijs en de veranderende arbeidsmarkt alleen maar groter: We werpen eens een blik op de impact van Artificial Intelligence op toekomstige banen.
In een snel veranderende wereld waar technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI) een steeds grotere rol speelt, staan opleidingen voor de uitdaging om studenten voor te bereiden op de banen van de toekomst. Een groeiende zorg is dat traditionele opleidingen niet langer aansluiten op de vraag in de markt, omdat banen waarvoor men wordt opgeleid door AI in de toekomst wellicht niet meer bestaan. Ik wil in deze column deze kwestie bekijken, waarbij ik een blik op de impact van AI op toekomstige banen geef.
De ontwikkeling van AI heeft de potentie om de arbeidsmarkt ingrijpend te veranderen. AI-systemen kunnen steeds complexere taken uitvoeren, van geautomatiseerde productie tot geavanceerde data-analyse. Dit heeft geleid tot zorgen dat veel traditionele banen op den duur zullen verdwijnen of drastisch veranderen. Functies die routinematige taken omvatten, zoals administratieve ondersteuning of productie-assemblage, worden steeds vaker geautomatiseerd. Dit heeft invloed op de relevantie van de huidige opleidingen.
Een van de belangrijkste uitdagingen is dat opleidingen vaak achterlopen op de snelle technologische vooruitgang. Het duurt vaak jaren voordat nieuwe curricula worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Tegen de tijd dat afgestudeerden de arbeidsmarkt betreden, kan de vraag naar de vaardigheden die ze hebben geleerd al drastisch zijn veranderd.
Bovendien bestaat er vaak een mismatch tussen de vaardigheden die opleidingen benadrukken en de vaardigheden die de arbeidsmarkt vraagt. Veel traditionele opleidingen zijn gericht op het aanleren van generieke vaardigheden zoals schrijven, rekenen en algemene probleemoplossing. Hoewel deze vaardigheden waardevol blijven, worden specifieke technische vaardigheden zoals programmeren, data-analyse en AI-kennis steeds relevanter. AI heeft het potentieel om bepaalde taken efficiënter en nauwkeuriger uit te voeren dan mensen. Dit heeft geleid tot zorgen dat banen die vatbaar zijn voor automatisering in de toekomst zullen verdwijnen. Beroepen zoals chauffeurs, boekhouders en fabrieksarbeiders lopen het risico te worden vervangen door geavanceerde AI-systemen.
Hoewel dit sommige banen zal treffen, biedt de opkomst van AI ook nieuwe kansen. Er ontstaan nieuwe functies die gericht zijn op het ontwikkelen, onderhouden en beheren van AI-systemen. Deze vragen om specialistische vaardigheden en expertise die niet altijd worden aangeboden in traditionele opleidingen.
Om de kloof tussen opleidingen en de vraag in de markt te overbruggen, is een verschuiving naar levenslang leren essentieel. Werknemers moeten bereid zijn om zich voortdurend bij te scholen en nieuwe vaardigheden aan te leren om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Het onderwijs moet zich ook aanpassen aan deze veranderende behoeften. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat opleidingen snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het opnemen van modules over opkomende technologieën, zoals AI, in bestaande curricula kan de relevantie van opleidingen vergroten en studenten beter voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt.
Conclusie is dat AI steeds meer terrein wint en traditionele banen transformeert. Het is essentieel dat opleidingen zich aanpassen aan de veranderende vraag in de markt. De kloof tussen opleidingen en de arbeidsmarkt kan worden overbrugd door meer aandacht te besteden aan opkomende technologieën en het ontwikkelen van specialistische vaardigheden. Levenslang leren en flexibiliteit zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat werknemers relevant blijven en kunnen profiteren van de kansen die AI met zich meebrengt. Alleen zo kunnen we ons voorbereiden op de banen van de toekomst en de uitdagingen die technologische vooruitgang met zich meebrengt.
De zojuist gepresenteerde tekst heb ik grotendeels niet zelf verzonnen, maar is gegenereerd door Chat GPT. Een chatbot die op basis van tekst opdrachten uitvoert. Ik sta versteld van de kwaliteit van de argumenten en formulering. Ik kan wel inpakken als vertellend columnist. Niet waar, hoor. Ik zal zelf mijn columns blijven schrijven, zonder hier gebruik meer van te maken. Maar ik kon het niet nalaten om te proberen wat die chatbot nu doet als ik hem een opdracht geef om een tekst van ongeveer 800 woorden te maken over het feit dat de opleidingen en het werk waartoe het moet leiden hoe langer hoe verder uit elkaar komen te liggen. Binnen drie minuten was het aanmaken van een account tot het genereren van de gevraagde tekst gerealiseerd. Verbluffend.
Alle argumenten zijn netjes geformuleerd en kloppen ook. Het is wel zo dat met het wegnemen van werk door AI of automatisering en robotisering veel eenvoudig werk verdwijnt en de chatbot geeft aan dat men altijd zal moeten blijven leren. Niet iedereen is een bolleboos op intellectueel gebied, dus daar zie ik nog wel een punt. Daar had Chat GPT even geen rekening mee gehouden. Denken blijft toch ook nog steeds mensenwerk.