Huishoudboekje Dongen weer gezond: rode cijfers verleden tijd

jun 04 , 16:48 Nieuws
geld4
Het huishoudboekje van de gemeente Dongen ziet er steeds beter uit. Voor het vierde opeenvolgende jaar Dongen schrijft Dongen zwarte cijfers. En hoe! Dongen sluit het jaar 2023 af met een dikke plus van ruim 5,5 miljoen. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat er weer ruimte is voor nieuw beleid. ‘We hoeven nu niet meer met het mes op onze keel keuzes te maken. En dat was vier jaar geleden wel anders’ stelt René Jansen, wethouder van Financiën tevreden vast.
Door: Bernadette Klerx
Gezonde financiële uitgangspositie
Daarmee doelt Jansen op de situatie in 2019, toen de gemeente zich gedwongen zag om 4 miljoen te bezuinigen. En dat hakte er in de hele samenleving flink in. De wethouder is blij dat die tijd achter de rug is. ‘De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet. We hebben nu een gezonde financiële uitgangpositie. De bezuinigingen van vier jaar geleden hebben resultaat gehad. Daardoor hebben we onze broek op weten te houden. En daarom hebben we ook kunnen blijven investeren’.
17,6 miljoen in de spaarpot
Met het overschot van 2023 is de algemene reserve (zeg maar het spaarpotje van de gemeente) gestegen van 11 miljoen naar 17,6 miljoen euro. En daarmee heeft de gemeente ook meteen een mooie buffer voor de zogeheten ‘ravijnjaren’ die vanaf 2026 op alle gemeenten afkomen. Vanaf dat jaar krijgen alle gemeenten een flinke zak minder geld van het Rijk. Hoeveel minder is nog niet helemaal duidelijk omdat het Rijk met steeds andere maatregelen komt.
Wat gaat er in 2025 gebeuren in Dongen?
Voor het komende jaar heeft het College een aantal wensen en ambities op stapel staan. Die legt ze ter bespreking en goedkeuring aan de gemeenteraad voor, want die heeft uiteindelijk het laatste woord. Dat gebeurt op 27 juni en 4 juli.
Woningbouw: forse uitdagingen
Dongen heeft de komende jaren een flinke klus te klaren op het gebied van woningbouw. Tot 2040 moeten er 2.115 nieuwe woningen bijkomen, zo blijkt uit bevolkingsprognoses. Wethouder Kees de Jong beseft dat maar al te goed. ‘De woningbouwopgave is alleen maar groter geworden. Gelukkig hebben we al veel woningen in productie kunnen nemen en verder zijn we bezig geweest met het zoeken naar uitbreidingsgebieden en hebben we gebiedsvisies opgesteld voor mogelijke woningbouw in bestaand gebied.’ Ook de realisatie van flexwoningen is nog steeds ‘in the picture’. Flexwoningen kunnen sneller gebouwd worden en zijn bedoeld om wat lucht te geven aan de overspannen woningmarkt. Financieel gezien zijn flexwoningen echter lastig rond te krijgen, omdat de gemeente bijna altijd mee moet financieren. De gemeenteraad heeft echter wel oren naar flexwoningen en onlangs nog heeft ze erop aangedrongen dat een locatie op Dongen-Vaart (tussen de Gaasjesweg en Mr. Janssenweg) wordt onderzocht voor het realiseren van een beperkt aantal flexwoningen. Volgens wethouder Kees de Jong lopen er nu ook weer concrete gesprekken met Casade over de realisatie van flexwoningen.
Uitbreiding: Noorderbunder en Vijf Turven
Het jaar 2025 staat ook in het teken van de verdere ontwikkeling van de uitbreidingsgebieden Noorderbunder en De Vijf Turven in ’s Gravenmoer. Het bestemmingsplan Noorderbunder is inmiddels vastgesteld en de woningbouwontwikkeling is in voorbereiding. Wethouder Ankie de Hoon verwacht dat eind 2025 de eerste bewoners hun intrek in de Noorderbunder kunnen gaan nemen.
Asielzoekerscentrum
De opvang van vluchtelingen blijft ook in 2025 nog een actueel issue. Nog dit jaar moet de gemeenteraad een besluit nemen over de omvang en de locatie voor een asielzoekerscentrum. In de regio Hart van Brabant waartoe Dongen behoort, zijn afspraken gemaakt over de langdurige opvang van asielzoekers. Burgemeester Marnix Bakermans daarover; “In de regio hebben we afgesproken dat iedere gemeente 60% van de aantallen asielzoekers uit de Spreidingswet opvangt. Onderling kan er wel wat uitgewisseld worden tussen gemeenten qua aantallen, maar dit is het voorlopig. We gaan ook nog steeds uit van de Spreidingswet, want die geldt nu nog steeds. Op 1 november moet de provincie een plan naar het ministerie sturen met aantallen van opvangplaatsen per gemeente.’
Verkeer
Ook het verkeer blijft de aandacht vragen. Zo komt er een nieuw verkeersbeleidsplan voor het centrum van Dongen. Onderdeel daarvan is ook de Tramstraat met de kruisingen met de Wilhelminastraat en Kard. Van Rossumstraat. Daarvoor wordt nu een verkeersveiligheidsanalyse opgesteld.
Kruising Vierbunderweg- Kanaaldijk Noord
Verder wil Dongen heel graag de kruising Vierbunderweg-Kanaaldijk Noord, die regelmatig het decor is van ongelukken, aanpakken. Maar een deel van die kruising ligt op Tilburgs grondgebied. Tilburg wil die kruising wel aanpakken maar het is nog onduidelijk wanneer. Wethouder Kees de Jong gaat zich sterk maken om deze kruising zo snel mogelijk op de Tilburgse agenda te krijgen.
Jeugdcentrum Dongen-Vaart blijft op huidige plek.
Het Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart mag in het huidige gebouw blijven. Bedoeling was dat het Jeugdcentrum z’n intrek zou nemen in het IKC Agnes, maar dat barst alweer bijna uit zijn voegen zodat er geen ruimte meer is voor het Jeugdcentrum. Als het aan het College ligt, mag het jeugdcentrum nu gewoon op de huidige locatie blijven.
Pilot Buurtgezinnen
Wethouder Denise kunst kijkt al uit naar het moment dat er in 2025 voor 2 nieuwe basisscholen de schop in de grond gaat. ‘Ik ben er trots op dat we met dit met z’n allen voor elkaar hebben gekregen. Verder meldde de wethouder dat in 2025 in Dongen een pilot met ‘buurtgezinnen’ van start gaat. ‘Omliggende gemeenten hebben daar veel positieve ervaringen mee’, zei de wethouder. Bij ‘Buurtgezinnen worden gezinnen die tijdelijk wat extra hulp nodig hebben gematcht met gezinnen die hen ondersteunen. ‘Eigenlijk een soort naoberschap’ aldus de wethouder.